Voor de tweede keer in korte tijd heeft een rechter bepaald dat een ongereguleerde belangenbehartiger een gematigd uurtarief dient te hanteren. Vorderingen die neerkomen op een uurtarief van 225 tot 245 euro zijn afgewezen, omdat de belangenbehartigers in kwestie niet bij LSA of NIVRE zijn aangesloten.

In de eerste zaak, een deelgeschilprocedure bij de rechtbank Midden-Nederland, vordert de belangenbehartiger een uurtarief van €225,- exclusief BTW en kantoorkosten, wat door de kantonrechter wordt gematigd tot €185,- inclusief BTW en kantoorkosten. Het aantal gedeclareerde uren wordt eveneens gematigd, van 25 naar 10. De kantonrechter overweegt “dat uurtarief en het aantal uren communicerende vaten zijn. Zo zal een gespecialiseerde letselschadeadvocaat een hoger uurloon rekenen, maar minder tijd nodig hebben. Belangenbehartiger is geen advocaat en ook niet ingeschreven in het NIVRE-register. Hij vraagt wel een uurtarief dat binnen de bandbreedte ligt van een (ervaren) gespecialiseerde advocaat maar dat is hij dus niet; daar hoort geen advocaten specialistentarief bij, ook niet voor zijn cliënt. Bepalend is hier dat het gaat om een beperkt en overzichtelijk deelgeschil. Gelet op de ervaring en specialisatie acht de kantonrechter een uurtarief van € 185,- inclusief btw en kantoorkosten redelijk.”

In de tweede zaak, een kort geding bij de rechtbank Amsterdam, noemt de kantonrechter een uurtarief van €245,- excessief en wijst deze vordering af. De rechter neemt in aanmerking dat de belangenbehartiger “geen advocaat is, laat staan een LSA-advocaat, geen NIVRE-registerexpert is en niet heeft kunnen laten zien dat hij enige specifieke opleiding heeft gevolgd op het gebied van letselschade”. Ook de opgevoerde kantoorkosten zijn afgewezen.