Het Openbaar Ministerie krijgt veertig extra slachtoffercoördinatoren. Die begeleiden slachtoffers tijdens rechtszaken en geven bijvoorbeeld adviezen over spreekrecht en schadevergoedingen.

Martine Polfliet is persofficier van justitie bij het Openbaar Ministerie, arrondissement Oost-Nederland. In het vraaggesprek hieronder vertelt ze onder meer waarom er steeds meer aandacht voor het slachtoffer is.

Wat doet een slachtoffercoördinator?
Een slachtoffercoördinator informeert slachtoffers over de ontwikkelingen in het strafproces. Daarnaast vertelt de coördinator ook wat de rechten van het slachtoffer zijn en de coördinator kan doorverwijzen naar hulpverlenende instanties. Het is een vast aanspreekpunt voor het slachtoffer bij het Openbaar Ministerie.

Wanneer wordt een slachtoffercoördinator ingezet?
Tot voor kort was dat vooral bij zwaardere misdrijven. Dan heb je het over moord, doodslag en ernstige zedendelicten. Dat wordt nu uitgebreid naar misdrijven zoals inbraken met geweld, ernstige verkeersdelicten, zwaardere huiselijk geweldzaken, stalkingszaken, dat soort zaken.

Minister Dekker stelt geld beschikbaar voor méér slachtoffercoördinatoren. Aanleiding is een proef die onder meer bij het Openbaar Ministerie in Oost-Nederland heeft gedraaid. Slachtoffers stellen de begeleiding op prijs?
Ja, dat blijkt uit de reacties van slachtoffers en uit een externe evaluatie over de proef. Ik weet dat één van de coördinatoren een brief heeft gekregen van een slachtoffer waarin waardering werd uitgesproken over de begeleiding. Wij vinden het ontzettend belangrijk dat slachtoffers die begeleiding krijgen. Als je slachtoffer bent van een misdrijf komt er ongelooflijk veel op je af. Dan is het heel fijn om te weten wat er gaat gebeuren. Zo’n coördinator is het vaste aanspreekpunt die vertelt wat je rechten zijn. Dat je bijvoorbeeld recht hebt op een gesprek met de officier van justitie voorafgaand aan een zitting, maar ook wanneer je recht hebt op een schadevergoeding en wat je kunt verwachten.

Er is meer aandacht voor het slachtoffer?
Jazeker. Tot voor kort was het zo dat de aandacht in een strafproces vooral uitging naar de verdachte. De afgelopen jaren heeft er echt een kentering plaatsgevonden, want uiteindelijk is het slachtoffer de persoon voor wie we het allemaal doen. Deze ontwikkeling, meer slachtoffercoördinatoren, draagt bij aan een verbetering van de positie van het slachtoffer.

Door de proef hebben we duizend slachtoffers extra kunnen begeleiden. Als de minister het geld beschikbaar heeft gesteld kunnen we landelijk jaarlijks vijfduizend zaken extra kunnen begeleiden. Vaak heb je twee slachtoffers per zaak. Dat betekent dat we jaarlijks tienduizend slachtoffers extra kunnen begeleiden.

Tot slot, hoeveel coördinatoren komen erbij in Nederland?
Landelijk zijn er zo’n veertig coördinatoren actief, dat worden er tachtig. Dus een verdubbeling.

(Bron: RTV Oost)