Aansprakelijkheid wordt veelal gebaseerd op de onrechtmatige daad. Volgens artikel 6:162 van het Burgerlijk Wetboek is de persoon die een onrechtmatige daad pleegt verplicht de schade te vergoeden die een ander hierdoor lijdt. In situaties van sport- en spel geldt echter een ‘verhoogde drempel’ voordat aansprakelijkheid wordt aangenomen.

Door mr. Bianca Willemsen

Iedereen die weleens een potje voetbal of basketbal speelt weet dat in sport- en spelsituaties sneller sprake is van lichamelijk contact. Als spelers fanatiek zijn in hun sport, dan kan het er hard aan toe gaan op het veld. Dit leidt over het algemeen tot een groter risico op letsel. Deelnemers aan het spel worden geacht deze risico’s te aanvaarden. Dit zorgt ervoor dat een persoon in het speelveld minder snel aansprakelijk kan worden gehouden.

Verhoogde drempel
In de sport- en spelwereld is een gedraging pas onrechtmatig in de zin van artikel 6:162 BW als deze gedraging de normaal aanvaardbare risico’s van het spel te buiten gaat. Dit kunnen bijvoorbeeld handelingen zijn die volgens het spel niet ‘normaal’ zijn of als daarmee een spelregel wordt overtreden. De vraag die dus altijd gesteld moet worden bij een handeling in de sport luidt: ligt deze gedraging binnen de normale verwachting van de betreffende sport? Als dit het geval is, dan wordt veelal gesproken over een ongelukkige samenloop van omstandigheden en is er geen aansprakelijkheid. Denk bijvoorbeeld aan een tennisser die per ongeluk een tennisbal in het gezicht van zijn medespeler slaat. In een dergelijk geval wordt het moeilijk om deze schade vergoed te krijgen.

Rechtszaak tegen voetballer Bouaouzan
Het komt echter geregeld voor dat gedragingen in de sportwereld als onrechtmatig worden bestempeld. Bijvoorbeeld de rechtszaak die is aangespannen tegen voormalig voetballer Bouaouzan. De voetballer van Sparta bezorgde zijn tegenspeler van Go Ahead Eagles een dubbele beenbreuk na een ‘horrortackle’. Het ernstig beenletsel betekende het einde van de carrière van de Go Ahead Eagles-speler. De voetballer deed aangifte bij de politie wegens ernstige mishandeling en dit leidde tot een rechtszaak. Bouaouzan is uiteindelijk veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van zes maanden.  Daarnaast legde de KNVB tien wedstrijden schorsing op, maar Sparta verlengde de straf zelf tot het einde van het seizoen.

Letselschade.com is betrokken geweest bij de schadeberekening ten behoeve van de betrokken speler van Go Ahead Eagles en de vordering van de zorgverzekeraar. De tackle van Bouaouzan was zo buiten proporties dat hij voor de gevolgen aansprakelijk was. Uit cijfers blijkt dat in rechtszaken waarin dit soort ‘tackles’ een rol speelt geregeld een veroordeling plaatsvindt. Ondanks de verhoogde drempel van aansprakelijkheid worden bepaalde situaties toch overduidelijk als onrechtmatig bestempeld.

(Bron: Letselschade.com)