Rechtsbijstandverlener SRK start een rechtszaak tegen de Nederlandse Orde van Advocaten om verandering van enkele advocatenregels af te dwingen. SRK wil hiermee bereiken dat haar advocaten in loondienst ook niet-verzekerden mogen bijstaan, onder het vorig jaar gestarte label BrandMR.

Eerder stapte SRK naar de Autoriteit Consument & Markt (ACM) in een poging om artikelen 59 en 5.11 in de Verordening op de Advocatuur (Voda) te laten aanpassen. Tot nog toe tevergeefs: vorige maand wees de consumentenwaakhond het handhavingsverzoek van SRK voorlopig af, omdat de NOvA had aangegeven te onderzoeken of aanpassing van de beroepsregels nodig is.

Hier moet de advocatenorde van de ACM wel haast mee maken: eind maart of uiterlijk juni zou het College van Afgevaardigden dit onderwerp moeten bespreken. Gebeurt er niets, dan kan de ACM alsnog besluiten om in te grijpen. Een woordvoerder van de NOvA was vrijdagmiddag niet bereikbaar voor commentaar.

Rechtshulp voor niet-verzekerden
BrandMR-marketingdirecteur Peter Hoitinga geeft desgevraagd aan niet langer te willen wachten totdat de advocatenorde een knoop heeft doorgehakt. “Deze discussie met de Orde loopt al vanaf 2003. We hebben niet het vertrouwen dat de verordening zomaar aangepast wordt, omdat we op geen enkele manier geïnformeerd worden over het proces en een mogelijke oplossing. Ook alle verzoeken tot constructief overleg met de NOvA worden afgewezen.” Het is nog niet bekend wanneer de rechtszaak dient.

Met BrandMR startte SRK vorig jaar een nieuw label voor rechtshulp, waarbij naast zijn juristen en advocaten in loondienst ook niet-verzekerden kunnen bijstaan bij een juridisch probleem. De verzekeraar mikt hierbij nadrukkelijk op mensen die op basis van hun inkomen geen recht hebben op toevoegingen, maar die toch geen advocaat kunnen betalen.

Volgens de huidige artikelen 5.9 en 5.11 uit de Voda, die gaan over de toegestane dienstverbanden van advocaten, moet een organisatie een bestuur bestaande uit advocaten hebben om aan iedereen – ook niet-verzekerden – rechtsbijstand te mogen verlenen. SRK, dat zo’n bestuur niet heeft, ervaart deze regelgeving als ouderwets en belemmerend, en stelt dat zulke regels in strijd zijn met het mededingingsrecht.

SRK Groep nam eind vorig jaar Pals Letselschade over en begin dit jaar BSA Schaderegeling.

(Bron: Advocatie)