Recent heeft de rechter een werkgever teruggefloten, die een uitkering van een ongevallenverzekering had opgestreken terwijl de werknemer ervan uitging dat hij de begunstigde zou zijn. Het gerechtshof oordeelde dat de werkgever niet heeft gehandeld als goed werkgever door niet tijdig aan de werknemer te laten weten dat de uitkering voor werkgever bestemd zou zijn.

Veel werkgevers hebben een ongevallenverzekering afgesloten ten behoeve van hun werknemers. De werkgever kan in de verzekeringspolis de werknemers aanwijzen als begunstigde, maar kan ook zichzelf als begunstigde aanwijzen. Dit met het doel zijn eigen schade te dekken, namelijk het loon dat de werkgever moet doorbetalen gedurende twee jaar arbeidsongeschiktheid van een invalide werknemer. Uit de relevante jurisprudentie kan worden opgemaakt dat rechters een uitkering uit een ongevallenverzekering niet snel aan een invalide werknemer toewijzen, op het moment dat een werkgever zichzelf als begunstigde heeft aangewezen en de verplichting om een ongevallenverzekering af te sluiten niet voortvloeit uit een cao of individuele arbeidsovereenkomst.

Volledige medewerking verleend aan schadeclaim
In een de recente zaak bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden werd echter anders geoordeeld. Het ging in deze zaak om een werknemer, die blijvend letsel had opgelopen na een val van een paard. Nadat de claim bij de ongevallenverzekeraar was gemeld, heeft de werknemer gedurende de daaropvolgende twee jaren volledige medewerking verleend aan het beschikbaar stellen van de benodigde medische informatie. Kort nadat de verzekeraar in september 2022 meldde dat er een fors bedrag zou worden uitgekeerd, deelde de werkgever aan de werknemer mee dat niet werknemer, maar de werkgever begunstigde was, en hij meldde bovendien dat deze niet bereid was om de uitkering aan de werknemer door te storten.

Niet gehandeld als goed werkgever
Het gerechtshof oordeelt dat de werkgever niet heeft gehandeld als goed werkgever door niet eerder aan de werknemer te laten weten dat de uitkering alleen voor werkgever zelf bestemd zou zijn. Het uitblijven van een dergelijke mededeling heeft bijgedragen aan de gerechtvaardigde verwachting van de werknemer dat een uitkering voor hem bestemd zou zijn en dus ook aan hem zou worden doorbetaald. Volgens het gerechtshof had de werkgever dat in ieder geval aan de werknemer moeten melden, voordat aan hem werd verzocht om medische informatie te verstrekken.

AVG: privacy van de werknemer
Uit dit oordeel kan worden afgeleid dat een werkgever niet van een werknemer kan verlangen dat hij onverplicht meewerkt aan het verstrekken van medische informatie ten behoeve van een claim van de werkgever op een ongevallenverzekering. Dit geldt zeker in de situatie, waarin de werknemer niet vooraf weet dat de werkgever de begunstigde is in de verzekeringspolis. Het gaat hier immers om bijzondere persoonsgegevens van de werknemer in de zin van de AVG. Een werkgever zal dan nadrukkelijk rekening moeten houden met de privacy van de werknemer.

Lees meer over deze zaak op de website van Berntsen Mulder Advocaten.