Een 62-jarige vrouw uit Vlaanderen krijgt 250.000 euro schadevergoeding voor een ongeval dat twintig jaar geleden plaatsvond. Door de verwondingen die ze daarbij opliep, kon de vrouw niet meer klaarkomen. Nadat de aansprakelijkheid in 2012 al door een rechter werd vastgesteld, is er nu pas duidelijkheid over de hoogte van de schadevergoeding.

De vrouw was 42 jaar oud toen ze in juni 2002 op haar motor reed op de N93 richting Nijvel. Er werd daar aan de weg gewerkt. De vrouw kwam plots een hoogteverschil in het asfalt tegen, waardoor ze van haar motor werd gelanceerd en op het wegdek viel. Ze hield er een hersenschudding en zenuwletsel aan haar lies aan over. Na drie dagen mocht ze het ziekenhuis verlaten en een maand later kon ze weer aan het werk.

Het liesletsel leidde ertoe dat de vrouw niet meer kon klaarkomen. Dat leidde tot psychisch letsel en de nodige gevolgschade. Uiteindelijk besloot haar partner haar te verlaten en moest ze als gevolg daarvan ook haar huis verkopen.

250.000 euro schadevergoeding
In 2012 verklaarde een rechter dat het Waals Gewest als wegbeheerder verantwoordelijk was voor de gevaarlijke situatie van de weg en dus aansprakelijk voor het ongeval. Ook Alusign, het bedrijf achter de signaleringsborden te plaatse, werd deels verantwoordelijk gehouden. Beide moesten dus een schadevergoeding betalen voor het letsel. Maar over de hoogte van de schadevergoeding werd geen overeenstemming bereikt. Verzekeraar Allianz bood namens Alusign 3.000 euro, het Waals Gewest bood 10.000 euro.

Uiteindelijk werd door de rechter het totaalbedrag van 197.783 euro vastgesteld. Dit bedrag moet vermeerderd worden met wettelijke rente vanaf de datum van het ongeval in 2002. Daardoor zal het totaal zo’n 250.000 euro bedragen. En de beslissing is nu definitief.