Na een procedure van twintig jaar heeft de rechter alsnog een schadevergoeding toegekend aan een patiënt voor een medische fout in Amphia Ziekenhuis in Breda. Wel werd slechts een tiende van de geëiste schadevergoeding toegekend. De vrouw werd tijdens een operatie niet voldoende verdoofd en maakte de ingreep daarom bewust mee. Daar hield zij naar eigen zeggen een posttraumatische stressstoornis (PTSS) aan over.

De vrouw onderging vanwege een slijmbeursontsteking in haar schouder in 2002 een kijkoperatie. Ze had voorafgaand aan de operatie uitdrukkelijk verzocht om onder algehele narcose te worden geopereerd, maar dit gebeurde in eerste instantie alleen lokaal. Pas later werd ze alsnog volledig verdoofd.

In 2003 stelde de patiënte het ziekenhuis aansprakelijk voor de misser. Een door de aansprakelijkheidsverzekeraar van het ziekenhuis ingeschakelde deskundige constateerde dat er inderdaad een fout was gemaakt.

Voor de bepaling van de schade werd daarna een psychiater gevraagd om de vrouw te onderzoeken. In 2007 constateerde een psychiater dat de vrouw leed aan angstaanvallen, trillerigheid, gevoelens van benauwdheid en onder meer tintelingen in haar vingers. Deze klachten waren een gevolg van de bewustheidservaring tijdens de operatie, aldus de psychiater. “In zijn rapport schrijft hij dat er geen andere oorzaak is te vinden,” aldus vonnis van de rechtbank in Breda dat maandag werd gepubliceerd.

De verzekeraar bood €20.000 waarvan €15.000 smartengeld. Daar ging de vrouw niet mee akkoord, zij eiste in eerste instantie €30.000, waarvan €17.000 aan smartengeld en het overige aan materiële schade, onder meer omdat zij huishoudelijke hulp had moeten inroepen. Wel betaalde verzekeraar een voorschot van €15.000.

In 2017 legde de advocaat van de vrouw een claim van €118.790 bij het ziekenhuis neer, onder meer vanwege de kosten voor huishoudelijke hulp. De verzekeraar weigerde te betalen, mede omdat de vrouw zich niet liet behandelen voor PTSS en dus niet voldoende zou hebben gedaan aan het beperken van de schade. Daarop startte de vrouw in 2021 de rechtszaak met als eis €152.552, minus het reeds door de verzekeraar betaald bedrag van €15.000.

Zo ver wilde de rechtbank niet gaan. De rechtbank veroordeelde het ziekenhuis tot betaling van €16.156 plus ruim €3000 aan juridische kosten.