Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) begint dit jaar met 49 nieuwe onderzoeken. Veel ervan gaan over cybercrime, het gevangeniswezen en het ‘gewone’ strafrecht. Een van de klassieke strafrechtelijke onderwerpen betreft een onderzoek naar de afzonderlijke behandeling van de vordering van een benadeelde partij.

Als de behandeling van zo’n vordering een onevenredige belasting van het strafgeding oplevert, verklaart de rechter het slachtoffer niet-ontvankelijk. Die moet zijn schade dan verhalen via het civiele recht. De Innovatiewet Strafvordering (onderdeel van de modernisering Strafvordering), voorziet in de mogelijkheid tot afsplitsing van de schadeclaim bij gewelds- en zedenmisdrijven in het strafrecht. De schadeclaim wordt dan behandeld door een aparte raadkamer. Zo kunnen ingewikkelde schadeclaims, die nu (deels) niet-ontvankelijk worden verklaard, vaker en vollediger inhoudelijk worden behandeld.

Het WODC gaat onderzoeken wat de financiële consequenties hiervan zijn voor het OM, de rechterlijke macht, het CJIB, de rechtsbijstand en de voorschotregeling.

(Bron: Mr.)