Zorgcentrum Robertshuis moet 1000 euro schadevergoeding betalen, omdat een 12-jarige autistische jongen in 2016 vijf keer ten onrechte is vastgehouden en vastgepakt. Het zorgcentrum heeft zijn fixatiebeleid aangepast na controle door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

Het Robertshuis is een zorgcentrum voor autistische jongeren met de hoofdzetel en vier locaties in Eijsden-Margraten en drie centra Hilversum. Op een van de laatste locaties hebben medewerkers een 12-jarige jongen drie jaar geleden minstens tien keer vastgehouden en vastgepakt. Bij de helft van de zogeheten ‘holdings’ was dat niet nodig geweest of toegestaan. Dit blijkt uit een recent vonnis van de rechtbank Maastricht, waar de voogdes van de jongen in totaal 26.000 euro compensatie had geëist voor geleden materiële en immateriële schade.

Schadeclaim
De rechtbank Maastricht vindt de materiële schadeclaim van 14.000 euro onvoldoende onderbouwd en wijst deze af. De immateriële schade voor tien incidenten stelt de rechtbank niet vast op de geëiste 12.000 maar op 2000 euro. Omdat het Robertshuis in de helft van de gevallen fixatie heeft mogen toepassen, blijft een vergoeding van 1000 euro over.

De Inspectie heeft het Robertshuis na de incidenten onaangekondigd bezocht. In december 2016 heeft de Inspectie drie tekortkomingen bij het zorgcentrum vastgesteld, waaronder het vastpakken en vasthouden. Een dergelijke vrijheidsbeperking mag alleen met een rechterlijke machtiging of in een noodsituatie. Als een cliënt in zo’n noodsituatie gefixeerd is geweest, moet direct daarna opnieuw worden beoordeeld of het Robertshuis nog wel de passende plek is voor de jongere.

Verbeterplan
Het Robertshuis is na de publicatie van het Inspectierapport in maart 2017 direct gestopt met het toepassen van fixatie. “Het verbeterplan dat aan de Inspectie is voorgelegd, is zonder aanvullende vragen van de Inspectie goedgekeurd”, schrijft het Robertshuis in zijn recente kwaliteitsverslag.

Daarin staat dat het rapport tot veel discussie heeft geleid. Dat heeft geresulteerd in een de-escalerende werkwijze. Die heeft geleid tot een afname van incidenten met agressie. “Structurele holdings worden niet meer toegepast op het Robertshuis, omdat er voor die tijd al de-escalatie heeft plaatsgevonden.” Het aantal aanmeldingen bij het zorgcentrum groeit jaarlijks en inmiddels is er een wachtlijst.

(Bron: De Limburger)