Rechtszaak

Een gerechtelijke procedure waarbij twee of meer natuurlijke personen en/of rechtspersonen een geschil hebben en dit bij een rechtbank aanhangig maken. De partij die het initiatief neemt is eiser, de andere partij is gedaagde of verweerder.

Een rechtszaak in het civiele recht kan worden gevoerd bij de kantonrechter (bijvoorbeeld bij een kort geding), de rechtbank, een gerechtshof (in hoger beroep) en bij de Hoge Raad (in cassatie).

Meer weten over rechtspraak? Kijk op rechtspraak.nl.