Verschillende deskundigen hebben in een open brief gepleit voor de afschaffing van de Tijdelijke Regeling Verhaalsrechten (TRV), die dit jaar dertig jaar bestaat en sinds 1 januari 1996 als artikel 197 deel uitmaakt Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek. Onder de regeling kunnen slachtoffers wél een beroep doen op een aantal risicoaansprakelijkheden, maar regresnemers niet. De regeling is niet meer van deze tijd, aldus de deskundigen. De wet behoeft op dit punt aanpassing.

Lees de open brief hier.

In de open brief, die is ondertekend door mr. P.C.M. Leermakers (BSA), mr. K.J. Nijman-Weninger (Berntsen Mulder Advocaten), mr. J. Filarski (UWV),  mr. T.J.J. van Dijk (Advocatenkantoor Thomas van Dijk), W. de Jager (VCSW) en L. Driessen (Werkgroep Verhaalszaken Zorgverzekeraars) worden zeven argumenten genoemd om de TRV af te schaffen:

  1. De regeling is de tijdelijkheid voorbij
  2. De regeling zorgt voor twee rechtsstelsels
  3. De discussie over regres is al lang beslecht
  4. De regeling zorgt voor nadelige financiële gevolgen voor werkgevers, uitvoerders en zorgverzekeraars
  5. De schade zou moeten worden betaald door de veroorzaker
  6. De regeling is strijdig met Europees recht
  7. Afschaffing van de regeling zorgt niet voor een enorme toename van het aantal rechtszaken

Conclusie van de briefschrijvers is dat het de hoogste tijd is om een einde te maken aan deze tweedeling in het aansprakelijkheidsrecht, die er al 30 jaar lang voor zorgt dat een regresnemer niet dezelfde mogelijkheden heeft als het slachtoffer.