Rekenrente

Bij het berekenen van toekomstschade dient rekening te worden gehouden met zowel de redelijk te verwachten inflatie als het rendement op de uitgekeerde schadevergoeding. De verhouding tussen de inflatie en het rendement wordt in de letselschaderegeling de rekenrente genoemd.