Schadebehandelaar

een juridische professional die na een ongeval namens de verzekeraar de aansprakelijkheid, de oorzaak en de omvang van de schade beoordeelt. Dit gebeurt in afstemming met de (belangenbehartiger van) de benadeelde.