Schadebeperkingsplicht

De verplichting van een benadeelde om de mogelijkheden tot het beperken van de schade (naar redelijkheid) te benutten.

Voldoet een benadeelde niet aan zijn schadebeperkingsplicht, dan kan het deel van de schade dat voorkomen had kunnen worden voor rekening van benadeelde blijven, op grond van eigen schuld.