In samenwerking met Slachtofferhulp Nederland en de Vrije Universiteit heeft Achmea een nieuw hulpmiddel voor letselschadeslachtoffers ontwikkeld: Schade in kaart. Deze online tool, uitgevoerd door Slachtofferhulp Nederland, brengt de hulp en vergoedingen in kaart, toegespitst op iemands situatie. Het slachtoffer kan hiermee zelf nagaan waar hij of zij recht op heeft. Het doel van de tool is dat mensen met licht letsel, zonder gebruik te maken van rechtshulp, toch zelf de regie kunnen houden tijdens gesprekken met de verzekeraar.

Achmea en Slachtofferhulp Nederland in een gezamenlijke toelichting: “Veel mensen die na een verkeersongeval licht letsel oplopen, regelen de materiële schade en letselschade direct met de verzekeraar. Verkeersslachtoffers die zelf hun schade regelen, dus zonder belangenbehartiger of juridische hulp, zijn meer tevreden over de afwikkeling en deze duurt minder lang. Zij willen graag snel duidelijkheid over welke hulp en vergoedingen zij kunnen verwachten, dat draagt bij aan hun herstel”.

De nieuwe online tool is erop gericht mensen inzicht te geven in alle mogelijkheden voor hulp en vergoedingen die in hun situatie relevant zijn. Verder maakt de tool duidelijk hoe je in aanmerking komt voor deze hulp en vergoedingen, bijvoorbeeld welke informatie of facturen nodig zijn. Op wordt het voor slachtoffers ook mogelijk de vergoedingen zelf door te rekenen, te beginnen met het smartengeld bij licht letsel. Via een ander hulpmiddel wordt het schaderegelingsproces in kaart gebracht, van het ongeval zelf tot en met het afronden van de hulp en vergoedingen. Het doel is dat mensen meer zelf regie ervaren en zo met vertrouwen hun schade naar tevredenheid kunnen afwikkelen.

Stan Teuben, senior manager Personenschade bij Achmea: ”Jaarlijks helpen wij 12.500 mensen met licht letsel naar tevredenheid. En in verreweg de meeste gevallen direct, zonder aanvullende juridische hulp. Wij zijn steeds op zoek naar mogelijkheden om onze dienstverlening te verbeteren en het proces makkelijker en transparanter te maken. Met deze samenwerking en de nieuwe tool is het mogelijk om onzekerheid over hulp en vergoedingen weg te nemen. Zo kunnen mensen met letsel zich optimaal richten op hun herstel. Ik ben blij dat wij met Slachtofferhulp Nederland en de Vrije Universiteit de krachten bundelen om mensen nog beter te helpen en hen zo tegemoet komen in hun wens: regie en zelfstandigheid in hun herstel en afwikkeling van de schade.”

Rosa Jansen, bestuursvoorzitter van Slachtofferhulp Nederland: “Eigen regie voeren is voor slachtoffers belangrijk. Wat logisch is, want door het ongeval is die regie het slachtoffer tijdelijk uit handen geslagen. Zeker de vergoeding van schade bij licht letsel wordt door vele slachtoffers zelf aangevraagd. Weten waarop je kunt rekenen is daarbij zeer belangrijk.”