Het Utrechtse expertisekantoor De Bureaus heeft een verklaring gepubliceerd als reactie op de ontstane commotie over rekenrente in letselschadezaken.

“Sinds de Rechtbank Zeeland-West-Brabant in juli een baanbrekende uitspraak deed over rekenrente is er in ‘letselschadeland’ veel commotie ontstaan. In deze onrust is het nu zover gekomen dat de neutraliteit van onze sectie Analyse & Rekenen door sommige partijen ter discussie wordt gesteld. Dit komt doordat de behandelend advocaat in de rechtszaak gebruik maakte van een visie op rekenrente vanuit de Bureaus.

De neutraliteit van de Bureaus is nooit in het geding geweest. Wij rekenen altijd met de uitgangspunten die ons aangeleverd worden.

Van ons als kantoor mag echter wel een professionele en sterk onderbouwde visie verwacht worden. Na jarenlang onderzoek, gebaseerd op zeer valide bronmateriaal, hebben wij die visie ontwikkeld. Wanneer een opdrachtgever expliciet vraagt naar wat onze blik is op rekenrente en andere rekentechnische aspecten, kunnen wij natuurlijk niet stellen dat wij daarvan niets afweten of geen mening hebben.

Tot slot moet er nog een onhelderheid de wereld uitgeholpen worden. Onze visie op rekenrente staat geheel los van de Concept Richtlijn Rekenrente (die nooit een richtlijn is geworden, maar blijkbaar nog rondwaart). In de rechtszaak is ons verhaal als uitgangspunt ingebracht voor een berekening. De rechter heeft vervolgens een autonome beslissing genomen door in het vonnis wel te verwijzen naar de Concept Richtlijn Rekenrente.

Bij de Bureaus staan wij altijd klaar om uw vragen te beantwoorden, zowel over het bovenstaande onderwerp als over onze andere velden van expertise. Schroom vooral niet om ons te benaderen.”