Op donderdag 12 maart werd door de Letselschade Raad de vernieuwde Richtlijn Rekenmodel Overlijdensschade gepubliceerd. De Bureaus heeft op basis van de vernieuwde richtlijn het RekenProgramma aangepast.

De afgelopen jaren is door de Denktank Overlijdensschade 2.0 en de Werkgroep Normering van de Letselschade Raad in samenwerking met het NIBUD gewerkt aan een evaluatie en uitbreiding van de Richtlijn Rekenmodel Overlijdensschade. Erik-Jan Bakker van de Bureaus heeft als rekenkundig expert deelgenomen aan de Denktank Overlijdensschade 2.0 en heeft daarnaast tevens zitting in de Werkgroep Normering. Hierdoor was hij in een zeer vroeg stadium betrokken bij alle thans doorgevoerde vernieuwingen. “Dat stelde ons in staat om ook snel veranderingen door te voeren in ons RekenProgramma”, zo geeft Erik-Jan Bakker aan. “Daardoor kunnen letselschadeprofessionals nu al berekeningen maken op basis van de nieuwe uitgangspunten.”

Het gaat daarbij met name om het volgende:

  • uitbreiding WNU-tabellen voor de volgende situaties:
    • Gezinnen met twee volwassenen, waarbij beide volwassenen overlijden
    • Eenoudergezinnen, waarbij de volwassene overlijdt
    • Co-ouderschapsituaties, waarbij één van de twee volwassenen overlijdt
  • een actualisatie van de bestaande WNU-tabellen voor twee-ouder gezinnen
  • verbeterde methodiek sterftekanscorrectie bij kapitalisatie

Voor degenen die gratis een kijkje willen nemen in de vernieuwde software: via de website van de Bureaus kan een gratis licentie die 30 dagen geldig is gedownload worden.