In het afgelopen jaar is er binnen De Letselschade Raad door de Denktank Overlijdensschade gewerkt aan een evaluatie van het Rekenmodel Overlijdensschade. Deze evaluatie resulteerde in een aantal gewenste aanpassingen die inmiddels zijn neergelegd in een concept aanpassing van dit Rekenmodel. Omdat de denktank graag feedback uit de markt wil ontvangen op de tekst en denkrichtingen daarin, wordt de concepttekst nu gepubliceerd voor externe consultatie.

De Letselschade Raad benadrukt dat het hier om een concepttekst gaat die uitsluitend wordt voorgelegd ter consultatie en dus (nog) niet gebruikt mag worden.

De veranderingen ten opzichte van de huidige richtlijn zijn:

  1. WNU tabel (bestaand) is geactualiseerd voor twee-ouder gezinnen waarin één ouder overlijdt (5 jaar na vaststelling)
  2. WNU tabellen zijn uitgebreid (dus nieuw) met de volgende situaties:
    1. Gezinnen met twee volwassenen, waarin beide volwassenen overlijden
    2. Eenoudergezinnen, waarin de volwassene overlijdt
    3. Co-ouderschapsituaties, waarin één van de twee volwassene overlijdt
  3. Sterftekans bij de kapitalisatie is ingevoerd (dit was statistische eindleeftijd)
  4. Definiëring van “inkomen van kinderen” en “netto besteedbaar inkomen” is opgenomen in de richtlijn. Dit betreft geen wijziging maar een verduidelijking van de tekst van de huidige richtlijn.

Alle feedback zal in de volgende vergadering van de Werkgroep Normering worden besproken, waarna een (aangepast) concept ter goedkeuring zal worden voorgelegd aan het Platformoverleg medio maart 2020. Na goedkeuring zal de Richtlijn worden gepubliceerd en is deze gereed voor gebruik.

Vragen, opmerkingen en feedback over het concept kunnen tot uiterlijk vrijdag 17 januari 2020 aan De Letselschade Raad worden gestuurd via info@deletselschaderaad.nl.