Recent heeft de werkgroep Normering van De Letselschade Raad gekeken of er richtlijnen zijn die per 1 januari 2024 moeten worden geïndexeerd. Indexering zal plaatsvinden bij de richtlijnen Huishoudelijke hulp en Zelfwerkzaamheid. In de richtlijnen Studievertraging en Kilometervergoeding worden correcties aangebracht op de vergoedingsbedragen.

In de Analyse Indexering Letselschade Richtlijnen 2024 kunt u lezen hoe de nieuwe bedragen tot stand zijn gekomen.

Ziekenhuis-/revalidatiedaggeldvergoeding
Op 1 januari 2023 zijn de normbedragen voor het laatst verhoogd. Hierbij is gerekend met een voorlopig CPI-cijfer over 2022 van 9,9%. Het definitieve CPI-cijfer over 2022 bedraagt 10,0%. Een correctie achteraf is daarom noodzakelijk. Deze correctie heeft na afronding geen gevolgen voor de normbedragen.

Sinds 1 januari 2023 zal de CPI op 1 januari 2024 in totaal met 4,0% zijn gestegen (voorlopig CPIcijfer over 2023). Dit is lager dan de voorwaarde van 5%. Daarom zal op 1 januari 2024 geen indexatie noodzakelijk zijn.

Studievertraging
Op 1 januari 2023 zijn de normbedragen geïndexeerd met een voorlopig loonindexcijfer voor 2022 van 3,2%. Aangezien het definitieve loonindexcijfer voor 2022 eveneens 3,2% bedraagt, is een correctie achteraf niet nodig.

Op 1 januari 2023 zijn abusievelijk de normbedragen van het jaar 2021 met 3,2% verhoogd, in plaats van de normbedragen van het jaar 2022. Dit heeft tot gevolg gehad dat de normbedragen per saldo 2,1% te laag zijn vastgesteld. Deze onjuistheid is in onderstaande cijfers gecorrigeerd.

Huishoudelijke Hulp
Op 1 januari 2023 zijn de normbedragen geïndexeerd met een voorlopig loonindexcijfer voor 2022 van 3,2%. Aangezien het definitieve loonindexcijfer voor 2022 eveneens 3,2% bedraagt, is een correctie achteraf niet nodig.

Sinds 1 januari 2023 zal de loonindex op 1 januari 2023 in totaal met 6,1% zijn gestegen (voorlopig loonindexcijfer over 2023). Dit is hoger dan de voorwaarde van 5%. Daarom zal op 1 januari 2024 wel indexatie noodzakelijk zijn.

Zelfwerkzaamheid
Op 1 januari 2023 zijn de normbedragen geïndexeerd met een voorlopig loonindexcijfer voor 2022 van 3,2%. Aangezien het definitieve loonindexcijfer voor 2022 eveneens 3,2% bedraagt, is een correctie achteraf niet nodig.

Sinds 1 januari 2023 zal de loonindex op 1 januari 2023 in totaal met 6,1% zijn gestegen (voorlopig loonindexcijfer over 2023). Dit is hoger dan de voorwaarde van 5%. Daarom zal op 1 januari 2024 wel indexatie noodzakelijk zijn.