Hofmans Letselschade gaat weer BGK-afspraken maken met verzekeraars onder de BKB-regeling. Daarmee komt het bedrijf terug op haar besluit van begin vorig jaar. Directeur Annemiek van Reenen-ten Kate van Hofmans legt uit dat zij de balans heeft opgemaakt na de recente onderhandelingen met de verzekeraars over de BKB-regeling.

Waarom stopte Hofmans in november 2021 met de BKB-regeling?
“Het uitgangspunt van de nieuwe BKB-regeling was om in licht-letselzaken efficiënter te gaan werken. De BGK-tarieven zijn daarop afgestemd. Maar deze besparing heeft zich in de praktijk nog niet bewezen. Belangenbehartigers worden dus afgerekend op een werkwijze die nog niet bestaat. Wij willen heel graag efficiënter werken, maar daarvoor zijn beide partijen nodig. Met name bij verzekeraars is daarvoor nog onvoldoende geregeld. We komen in licht-letselzaken allerhande knelpunten tegen, zoals het opvragen van nota’s van kleine schadeposten of bij een heel redelijk voorstel toch nog €50,- minder willen betalen. Mijn medewerkers wordt vaak gevraagd niet te bellen, maar hun regelingsvoorstel schriftelijk in te dienen. Dat levert heel veel onnodige en vertragende discussies op. Laat het bonnetje dan ook echt een keer achterwege in een lichte letselschadezaak. Maar de trend is helaas anders.”

Wat is er nu veranderd?
“De bezwaren die we hadden bestaan grotendeels nog steeds. Na onze opzegging in maart 2022 zijn wij de samenwerking met verzekeraars blijven zoeken. Met veel contactpersonen is gesproken hoe de samenwerking voor te zetten en werden lopende BGK-discussies meestal opgelost. Toch zagen we dat de doorlooptijden gigantisch toenamen, minimaal met drie maanden.

Het leek erop dat wanneer de schade van het slachtoffer was geregeld onze nota geen prioriteit meer had en onder op de poststapel kwam. Behandelaren waren hierdoor extra tijd kwijt en over en weer geeft dat frustraties die ook de samenwerking in toekomstige zaken zou kunnen beïnvloeden. Dat druist in tegen ons beleid als deskundig en betrouwbaar NKL-kantoor. Wij stellen juist vertrouwen centraal. De ervaren BGK-discussies hebben daarnaast echt een negatieve invloed op het werkgeluk van onze behandelaren. En juist het werkgeluk van onze mensen vinden wij erg belangrijk. Met deze stap kiezen we écht voor onze mensen.”

Wat betekent deze stap voor de schaderegelingen?
“Dat gaan we nog bezien. Wij hopen oprecht dat het proces sneller zal gaan verlopen en er vertrouwen ontstaat.”