Jaarlijks wordt door De Letselschade Raad bezien of de Letselschade Richtlijnen moeten worden geïndexeerd. Zo ook in december 2019.

Indexering was dit keer alleen noodzakelijk voor de Richtlijn Studievertraging. Voor de overige Richtlijnen bleek indexering per 1 januari 2020 niet noodzakelijk.

De Letselschade Richtlijnen zijn belangrijke hulpmiddelen bij het regelen van letselschades. Dankzij de richtlijnen hebben alle betrokkenen duidelijkheid over de gangbare bedragen, termijnen en uitgangspunten bij de berekening van letselschade. Jaarlijks wordt bezien of de richtlijnen moeten worden geïndexeerd.

Meer over De Letselschade Richtlijnen en de Werkgroep Normering lees je hier.