Na eerdere uitspraken van de rechtbank Zeeland-West-Brabant en de rechtbank Midden-Nederland, heeft ook de rechtbank Gelderland de door verzekeraars gehanteerde rekenrente (6% rendement minus 3% inflatie) afgewezen. In plaats daarvan gaat de rechtbank uit van 0% in de eerste vijf jaar, 1% in de tweede vijf jaar, 1,5% in de volgende tien jaar en 2% in de volgende twintig jaar.

Geconcludeerd kan inmiddels worden dat de jarenlang gebruikte 6-min-3-norm definitief van de baan is, te meer omdat belangenbehartigers gezien de rechterlijke uitspraken een beroepsfout maken als ze nog langer met de norm akkoord gaan. Aangezien er in de branche geen consensus is over een nieuwe branchebrede richtlijn kan dat leiden tot harde onderhandelingen op dossierniveau.

Commissie rekenrente
In een artikel in het Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade (TVP2019/3) adviseren auteurs Berth Groot en Raoul van Dort op basis van beschikbare cijfers en prognoses uit de financiële markten zelfs negatieve rekenrentes, namelijk -2% voor de eerste vijf jaar, -1% voor de volgende vijftien jaar en 0% na twintig jaar. Om tot een werkbare situatie te komen adviseren zij bovendien dat er een ‘commissie van onafhankelijke deskundigen’ wordt opgericht die de te hanteren rekenrente periodiek vaststelt op basis van actuele cijfers en prognoses.