De Letselschade Richtlijn Rekenmodel Overlijdensschade is geactualiseerd. De richtlijn is aangepast door Denktank Overlijdensschade, in samenwerking met het NIBUD en de Werkgroep Normering. Na externe consultatie accordeerde het Platformoverleg van De Letselschade Raad onlangs de aangepaste Richtlijn. Deze is nu gepubliceerd op deze site en professionals kunnen ermee aan het werk.

De veranderingen ten opzichte van de oorspronkelijke richtlijn zijn:

  1. WNU tabel (bestaand) is geactualiseerd voor twee-ouder gezinnen waarvan één ouder overlijdt (5 jaar na vaststelling).
  2. WNU tabellen zijn uitgebreid (dus nieuw) naar de volgende situaties:
    1. Gezinnen met twee volwassenen, waarvan beide volwassenen overlijden;
    2. Eenoudergezinnen, waarvan de volwassene overlijdt;
    3. Co-ouderschapsituaties, waarvan één van de twee volwassene overlijdt.
  3. Sterftekans bij de kapitalisatie is ingevoerd (dit was statistische eindleeftijd).
  4. Definiëring van “inkomen van kinderen” en “netto besteedbaar inkomen” is opgenomen in de richtlijn. Dit betreft geen wijziging maar een verduidelijking van de tekst van de huidige richtlijn.

Je treft de richtlijn hier aan.

(Bron: De Letselschade Raad)