In de eerste maanden van 2023 zijn er cao’s afgesloten waarin forse loonstijgingen zijn opgenomen. Met een gemiddelde loonstijging van 7,0 procent zijn de loonafspraken in februari 2023 op een nieuwe recordhoogte uitgekomen. Dergelijke stijgingen zijn sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw niet meer voorgekomen. Dat staat in het cao-maandbericht over februari van AWVN, arbeidsvoorwaardenadviseur van Nederlandse werkgevers .

In februari werden cao-afspraken gemaakt voor de arbeidsvoorwaarden van 340.000 werknemers.  AWVN constateert dat de toon in de cao-onderhandelingen harder is geworden. Vakbonden zetten hun eisen kracht bij, door regelmatig met acties te dreigen. Dit doen ze omdat de loonsverhoging die werkgevers willen bieden ver afligt van de wensen van de bonden. Vooralsnog beperken acties en stakingen zich vrijwel geheel tot overheids-cao’s, zoals die van de gemeenteambtenaren, openbaar vervoer en de zorg.

Het AWVN-looncijfer geeft aan wat werknemers die onder de betreffende cao’s vallen in de komende 12 maanden aan loonsverhogingen kunnen verwachten. Opmerkelijk is dat de loonstijging in drie jaar een enorme ontwikkeling heeft doorgemaakt. Zo stegen de lonen in 2021 gemiddeld nog met 2,1 procent en in 2023 tot nu toe gemiddeld met 6,4 procent. Nu de loonafspraken in februari nog hoger zijn dan gemiddeld, lijkt het hoge niveau van loonafspraken voorlopig nog aan te houden.

Dat kan gevolgen hebben voor de salarissen van 2,9 miljoen werknemers waarvan 403 cao’s aflopen in 2023. Tegelijk moeten ook nog afspraken worden gemaakt over 307 cao’s die nu nog openstaan, voor 1,6 miljoen werknemers. Zij profiteren van de krapte op de arbeidsmarkt en de gunstige economische berichten, waardoor vakbonden flinke eisen kunnen stellen. Werkgevers wijzen aan de andere kant op sterk oplopende bedrijfskosten (onder meer energie- en andere grondstofprijzen) en onzekere (bedrijfs-)economische vooruitzichten.