In beginsel is een vergoeding van schade die is opgelopen bij een ongeval tijdens het verrichten van ondernemersactiviteiten belast, tenzij het gaat om werkelijk gemaakte of te maken kosten die verband houden met het ongeval. Voor zover de vergoeding ziet op een verlies aan arbeidsvermogen, is de vergoeding onbelast. Dat heeft de rechtbank Zeeland-West-Brabant bepaald.

Benadeelde dreef via een eenmanszaak een onderneming. De ondernemingsactiviteiten bestonden onder andere uit buitensportactiviteiten, de verhuur van tenten en fotografie. De ondernemer liep op 10 september 2014 bij een bedrijfsongeval voetletsel op. Aan dit ongeval hield zij chronische pijnklachten over. Het ongeval had plaatsgevonden bij een klant, die was verzekerd tegen de gevolgen van ongevallen. Uiteindelijk kwamen verzekeraar Amlin en benadeelde een lumpsumvergoeding overeen van €480.001. Daarvan zag €15.000 op een vergoeding van immateriële schade.

Benadeelde gaf bij de Belastingdienst over de jaren 2016 t/m 2018 een inkomen op van totaal €21.500. Maar volgens de Belastingdienst was van de totale schadevergoeding €465.000 belast als onderdeel van de winst uit onderneming. Op grond daarvan werd het inkomen van de ondernemer over de genoemde jaren gecorrigeerd naar meer dan €145.000. De ondernemer ging daartegen in bezwaar.

Beroepen gegrond verklaard
Rechtbank Zeeland-West-Brabant stelt dat het hier gaat om een vergoeding van schade die de ondernemer tijdens het uitoefenen van haar onderneming is overkomen. In beginsel behoort de vergoeding daarmee tot de winst uit onderneming. Het is dan aan de ondernemer om aannemelijk te maken dat de vergoeding niet tot de winst behoort. De benadeelde slaagt daar voor een groot deel in. Uit de overeenkomst met de verzekeraar blijkt dat €388.135 betrekking heeft op verlies aan arbeidsvermogen. Daarnaast maakt de benadeelde aannemelijk dat €35.000 ziet op extra kosten als gevolg van het ongeval die los staan van de onderneming. Daardoor behoort maar €41.866 tot de belastbare winst.

Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant.

Vind je dit een interessant artikel?
- (0 stemmen, 0 gemiddeld)