“Het hoogste bedrag aan smartengeld dat de civiele rechter in Nederland ooit heeft toegewezen is twee ton. De strafrechter kwam tot 3,5 ton, in een vergelijkbare zaak. Ziedaar het probleem in een notendop”, stelt hoogleraar provaatrecht van de Erasmus School of Law Siewert Lindenbergh. Samen met collega Marnix Hebly en ondersteund door twee onder­zoekers, werkt hij aan een model dat meer houvast biedt: de Rotterdamse schaal. Ze vertellen erover in het Advocatenblad.

Prof. mr. Siewert Lindenbergh

“Het verschil tussen twee en 3,5 ton is niet te verklaren. Uitgangspunt is dat de strafrechter materieelrechtelijk naar civiele maatstaven oordeelt. In geval van ernstig verwijtbaar gedrag mag hij ook de aard en ernst daarvan meewegen. Maar die overweging is helemaal niet terug te vinden in de motivering. We tasten in het duister.”

De wetenschappers beogen allerlei verschillende letsels in te delen op een schaal (denk aan de schaal van Richter voor aardbevingen), geordend naar de ernst, met bijpassende bandbreedtes voor smartengeldbedragen en met opsommingen van factoren die helpen te ‘navigeren’ binnen de bandbreedtes. Aangezien de Erasmus School of Law het kengetal 010 heeft, is het project gedoopt tot ‘de Rotterdamse schaal’. Lindenbergh: “De schaal die wij ontwerpen, maakt een indeling van letsels. Je weet vaak wel welk letsel het meest dominant is en wat dus je eerste aanknopingspunt is. Er kan natuurlijk sprake zijn van meerdere letsels, maar als iemand een been mist en een blauw oog heeft, dan weet je dat het beenletsel primair is. In onze schaal kun je vervolgens zien wat rechters toewijzen bij verschillende typen beenletsel.”

De Rotterdamse wetenschappers hebben inmiddels een website (rotterdamseschaal.nl) in het leven geroepen, waar iedereen de vorderingen van hun onderzoek kan volgen. Komend najaar verwachten ze met de eerste concrete bevindingen te komen, waarna de verschillende gremia kunnen reageren. Het project loopt af in 2025, maar hopelijk blijft de Rotterdamse schaal voortbestaan, zegt Hebly. “Idealiter wordt het een levend product, waar je aan blijft sleutelen aan de hand van nieuwe ontwikkelingen. Een website waar alle beschikbare en relevante informatie voor iedereen toegankelijk is.”

Lees verder in het e-magazine van Advocatenblad.