De nieuwste uitgave van het ANWB Smartengeldboek is verschenen. Het Smartengeldboek, ooit gestart als themabijlage van Verkeersrecht, is door de jaren heen uitgegroeid tot hét naslagwerk voor de bepaling van de hoogte van smartengeld, d.w.z. de immateriële schade.

Het Smartengeldboek 2023 bevat een inleidend artikel over ‘eigen schuld’ in personenschadezaken van bijzonder hoogleraar Personenschade prof. mr. dr. Arvin Kolder. Het artikel is gebaseerd op een deel van zijn op 20 mei 2022 aan de Rijksuniversiteit Groningen uitgesproken oratie.

Smartengeld
Smartengeld is een vergoeding voor immateriële schade: leed, pijn en gederfde levensvreugde als gevolg van het letsel. De hoogte van smartengeld is niet simpel te berekenen. Het gaat namelijk om niet zichtbare schade, die moeilijk in bedragen is vast te leggen. Het bepalen van smartengeld kan een langdurig proces zijn, aangezien pas bij een medische eindsituatie (letsel is genezen of er is geen verbetering mogelijk) de hoogte van het smartengeld berekend wordt. In Nederland is het alleen mogelijk om smartengeld te eisen als slachtoffer. Naasten of nabestaanden komen niet in aanmerking voor een vergoeding. Wel is het mogelijk om zogenoemde shockschade te claimen, wanneer hij of zij direct is geconfronteerd met de afschuwelijke gevolgen van het ongeval.

Smartengeldboek
Bij het bepalen van de hoogte van smartengeld kijkt een deskundige naar rechterlijke uitspraken in concrete vergelijkbare gevallen. De belangrijkste uitspraken worden gebundeld in het Smartengeldboek, uitgegeven door ANWB. Deze uitgave is bestemd voor de vakwereld: juristen van de overheid, verzekeringsmaatschappijen, advocaten en letselschadebehandelaars.

Meer informatie over het Smartengeldboek vindt u hier.