Met ingang van 1 oktober 2023 is de BKB-overeenkomst, waarmee de BGK-afwikkeling tussen verzekeraars en letselschadekantoren bilateraal wordt gereguleerd, gewijzigd. Daarover zijn zowel de leden van het Verbond van Verzekeraars als die van de NLE recent geïnformeerd. De wijzigingen zijn het resultaat van overleg tussen de NLE en vertegenwoordigers van verzekeraars van afgelopen zomer.

Dit betekent dus de navolgende aanpassingen per 1 oktober 2023:

SchadeWijziging staffelbedragen
0 – 5.000 euro+ 5%
5.001 – 25.000 euro+ 3%
25.001 – 50.000 euro+ 3%
50.001 – 250.000 euro0%

Het voorschotbedrag wordt € 3.250,00.

Evaluatie BKB-regeling
Op 7 juli 2023 maakte de NLE bekend dat er een verbetering van de BKB-regeling voor belangenbehartigers zou plaatsvinden, nadat met verzekeraars was gesproken over “breed gedeelde onvrede onder deelnemende belangenbehartigers over de huidige staffel, onder meer vanwege de impact van inflatie en de gemiste efficiency slagen, vooral in licht-letselzaken”. De NLE gaf aan blij te zijn met de bereidheid van verzekeraars om tussentijds mee te denken over een verbeterde regeling. Deze verbeteringen zijn dus per 1 oktober geëffectueerd.

Vind je dit een interessant artikel?
- (0 stemmen, 0 gemiddeld)