De kans wordt steeds groter dat alle zzp’ers zich verplicht moeten verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. Het kabinet praat met werkgevers en werknemers over dit plan. Deze verplichting is al langer een wens van de linkse oppositiepartijen in de kamer, maar ook binnen de coalitie verandert nu de toon. Met deze stap hoopt de coalitie de vastgelopen pensioenonderhandelingen -waarin zzp’ers een belangrijk onderwerp waren – weer vlot te trekken.

Uit de laatste cijfers blijkt dat 80 procent van de zzp’ers in Nederland niet spaart voor een pensioen en niet verzekerd is tegen arbeidsongeschiktheid. Duidelijk is dat GroenLinks, PvdA en de SP plannen voor een nieuw pensioenstelsel alleen steunen als er een verplichte arbeidsongeschiktheidsregeling komt voor de ruim 1,1 miljoen zelfstandigen zonder personeel. Maar ook binnen het kabinet en de coalitiepartijen wordt het aantal onverzekerde zzp’ers steeds vaker ‘een sociale tijdbom’ genoemd.

Niet makkelijk
Zo’n arbeidsongeschiktheidsverzekering is niet eerder op tafel gekomen omdat D66 en VVD er twijfels over hebben. D66 wil zelfstandigen keuzevrijheid geven en VVD denkt aan de kosten voor ondernemers. Maar de partijen erkennen ook de problemen bij minder verdienende zzp’ers, zoals pakketbezorgers en verpleegkundigen. Daarnaast zijn er ook zzp’ers die helemaal niet in aanmerking komen voor zo’n verzekering vanwege hun leeftijd of een ziekte. Gemakkelijk wordt het niet. Vooral binnen de VVD verwacht men bij een verplichte basisverzekering onrust bij de achterban. CDA en ChristenUnie zijn al langer voorstander van een verplichting.

Kortingen
Vandaag werd de roep om een nieuwe pensioendeal nóg luider, na de publicatie van de kwartaalcijfers van de pensioenfondsen. Het lukt een aantal grote fondsen niet om genoeg reserves aan te leggen. Als dat niet snel bijdraait, worden miljoenen Nederlanders gekort op hun pensioen, hetzij op een uitkering die ze al krijgen, hetzij op pensioen dat ze nog opbouwen.Om dat te voorkomen is allereerst een deal tussen de vakbonden, werkgevers en het kabinet nodig.

Ondertussen dringt de tijd. Wil het kabinet voorkomen dat honderdduizenden mensen per 1 januari gekort worden op hun pensioen, dan moet er voor de zomer een pensioenakkoord liggen. Maar om tot zo’n akkoord te komen, is meer nodig. Er liggen eisen om de AOW-leeftijd te bevriezen tot het nieuwe pensioencontract ingaat. Vervolgens moet de koppeling tussen levensverwachting en AOW-leeftijd – ‘een jaar langer leven is een jaar langer doorwerken’ – worden losgelaten. Daarvoor moet het kabinet structureel geld vrijmaken.

Zware beroepen
Ook moet het voor mensen met een zwaar beroep mogelijk worden om eerder te stoppen met werken. Metaalarbeiders, verpleegkundigen, bouwvakkers en vrachtwagenchauffeurs moeten recht krijgen op een vervroegde AOW. Ook daar moet het kabinet geld voor vrijmaken. Volgende week spreken premier Rutte en minister Koolmees opnieuw met bonden en werkgevers. Rutte zei vandaag dat hij nog niets kwijt wilde over de onderhandelingen. “Je moet een broedende kip niet storen, zeker niet in deze Paastijd.”

Plannen voor zzp’ers
Het kabinet-Rutte III kondigde bij de presentatie van het regeerakkoord maatregelen aan tegen schijnzelfstandigheid en te lage tarieven, onder meer door de groep zzp’ers in drie categorieën in te delen. Maar de uitvoering van die plannen blijkt moeilijker dan gedacht

Minimumtarief
Zo wil het kabinet een minimumtarief instellen om te voorkomen dat mensen zich niet kunnen verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid en een pensioen opbouwen. Idee is dat zelfstandigen met een uurtarief onder de 15 à 18 euro niet langer zzp’er zijn: dan moet je een contract krijgen. Dit idee stuit op juridische bezwaren in Brussel. Ambtenaren op het ministerie zoeken nu naar een oplossing.

Webmodule
Zzp’ers die werken met een uurtarief boven dat minimum krijgen te maken met een ‘opdrachtgeversverklaring’. Samen met hun opdrachtgever moeten zij in een webmodule afspraken maken over bijvoorbeeld de aard van de werkzaamheden en de onderlinge gezagsverhouding.

Het kabinet onderzoekt hoe die webmodule er precies uit moet komen te zien. Ook wordt bekeken wat een juridisch houdbare betekenis van het begrip ‘gezag’ is.

Hoog tarief
Wie meer dan 75 euro per uur verdient, valt straks in het hoge segment en voor die zzp’ers komt er een ‘opt-out’. Hun opdrachtgevers hoeven geen loonbelasting en verzekeringen te betalen, als de zzp’er daar zelf voor kiest.

(Bron: NOS)