Wettelijke rente is de rente die een schuldeiser volgens de wet kan eisen als er sprake is van een betalingsachterstand. De wettelijke rente is sinds 1 juli 2023 6% (voor niet-handelstransacties) of 12% (voor handelstransacties). Vanaf 1 januari 2024 is de wettelijke rente voor niet-handelstransacties 7%. Dat is het hoogste niveau sinds 2003.

De wettelijke rente wordt elk half jaar berekend op basis van de ECB-rente. De verhoging van de ECB-rente is de reden dat de wettelijke rente ook met een procentpunt stijgt. Tussen 2015 en 2022 was de wettelijke rente 2%, maar sindsdien stijgt het rentepercentage snel:

1 januari 20222%
1 januari 20234%
1 juli 20236%
1 januari 20247%
Ontwikkeling wettelijke rente