Schadestaat

Een (digitaal) overzicht waarin een gedetailleerd en gespecificeerd overzicht van alle schadeposten van de letselschade van de benadeelde is opgenomen. De schadestaat vormt de basis op grond waarvan de uiteindelijke schadevergoeding wordt vastgesteld.