Second opinion

Een medische second opinion betekent dat de benadeelde het handelen van een behandelend zorgverlener wil laten toetsen door een andere zorgverlener.

Een juridische second opinion betekent dat de benadeelde het handelen van een belangenbehartiger wil laten beoordelen door een andere rechtshulpverlener.