Shockschade

Shockschade is een schadepost.

Als een naaste van de benadeelde op heftige wijze geconfronteerd is met de gruwelijke gevolgen van een ongeval (ernstig letsel of overlijden), ter plekke of direct daarna.

De shockschade kan bestaan uit materiële schade en immateriële schade.