Het aantal mensen dat een beroep doet op rechtsbijstand omdat ze te lang moeten wachten op een keuring bij het UWV neemt toe. Dat meldt Stichting Achmea Rechtsbijstand (SAR). De rechtsbijstandsverzekeraar staat jaarlijks zo’n tweeduizend bij die met het UWV in procedures over medische keuringen zijn verwikkeld.

Door een gebrek aan keuringsartsen bij het UWV wordt de maximale wachttijd van zeventien weken in 100% van de gevallen overschreden, aldus SAR. Daardoor neemt het aantal mensen dat juridische hulp vraagt toe, en ook duren de procedures veel langer.

Na overschrijding van de wachttijd ontvangt het UWV eerst een ingebrekestelling. Volgens SAR reageert het UWV daar momenteel helemaal niet meer op. Belanghebbenden kunnen daarop direct beroep aantekenen bij de rechter. Dit soort zaken komt in aanmerking voor versnelde behandeling met een wachttijd van twee tot vier maanden, maar ook bij de rechtbank stapelen de zaken zich op en komen ze er niet aan toe. Dat betekent dat cliënten toch langer moeten wachten. Niet zelden verslechterd de mentale situatie van mensen hierdoor, laat SAR weten.

Er zijn op dit moment zo’n twintigduizend gevallen van rechtsbijstand tegen het UWV op jaarbasis in Nederland. Wanneer het UWV in gebreke blijft, moeten ze een boete van maximaal €1440 betalen. “Als je dat vermenigvuldigt met het enorme aantal zaken dat er gevoerd wordt, kom je op gigantische bedragen uit die het UWV moet betalen, met gemeenschapsgeld”, zegt een woordvoerder van SAR.