Volgens onbevestigde berichten van woensdag wil het kabinet toe naar een basisverzekering arbeidsongeschiktheid voor alle werkenden. De NOS: “Bronnen rond het kabinet bevestigen dat het kabinet het komende half jaar met voorstellen voor een collectieve verzekering aan de slag gaat. Volgende week zou daar het eerste overleg over zijn.

Politiek verslaggever van de NOS Ron Fresen: “Het voorstel is er echt niet een-twee-drie. Wat gaat het kosten voor ZZP’ers en wat betekent het voor de mensen die nu al wel verzekerd zijn? Alle berichten politiek gevoelige vragen, maar de beweging deze kant op, is ingezet.”

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering is een van de verwachte voorstellen van de commissie-Borstlap. Een ander verwacht voorstel: één in plaats van twee jaar loondoorbetaling door de werkgever bij ziekte.

Eerder deze week pleitte de PvdA voor “een volksverzekering en pensioenopbouw voor iedereen. Iedereen die werkt krijgt steun als het even tegenzit. Het moet niet uitmaken of je liever als zelfstandige aan de slag gaat of meer hecht aan een vast contract. Waar het om gaat is dat alle werkenden moeten kunnen rekenen op een goed pensioen én een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid”.

(Bron: VVP)