Het UWV kampt nog steeds met grote werkachterstanden bij het uitvoeren van medische beoordelingen in aanvraagprocedures voor arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. Uit het jaarverslag van de uitvoeringsinstelling blijkt dat het aantal mensen dat wacht op de keuring sinds eind 2021 is opgelopen van 12.000 tot ruim 17.000.

Normaal gesproken kunnen mensen na twee jaar ziekteverlof een WIA-uitkering aanvragen. Voor toekenning van de uitkering moet een medische keuring plaatsvinden door een verzekeringsarts. Er is echter een groeiend gebrek aan verzekeringsartsen, onder meer doordat er de voorbije jaren relatief veel artsen met pensioen gingen. Daardoor werden vorig jaar 124.200 sociaal-medische beoordelingen uitgevoerd, ruim 14 procent minder dan in 2021.

Vanwege de lange wachttijden werd het UWV al meermaals in gebreke gesteld. Dat leidde ertoe dat de uitkeringsinstantie vorig jaar 10,6 miljoen euro aan dwangsommen moest betalen.