Een meerderheid van de mensen met ernstige langdurige coronaklachten zal volledig arbeidsongeschikt worden verklaard. Dat verwacht het UWV op grond van de beoordelingen die tot nu toe zijn gedaan. Drie op de vijf mensen met zulke klachten kunnen helemaal niet meer werken. Het UWV houdt er wel rekening mee dat een deel van de mensen die volledig arbeidsongeschikt zijn verklaard ooit toch weer aan het werk kan. Van een klein deel verwacht het UWV dat zij nooit meer zal werken.

Als de klachten na een coronabesmetting langer dan drie maanden aanhouden, wordt gesproken van long-covid. Wie na twee jaar ziekte minder dan 65 procent van het eerdere inkomen verdient, komt in aanmerking voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering volgens de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Sinds februari vorig jaar is het mogelijk om met langdurige coronaklachten een WIA-uitkering aan te vragen.

Vorig jaar hebben bijna 1.900 mensen zich bij het UWV gemeld voor een beoordeling vanwege coronaklachten. De groep heeft veelal last van ernstige pijn- en vermoeidheidsklachten met daarnaast soms een te snelle ademhaling en hartslag, of angst- en depressieklachten. Zo’n 17 procent van de mensen die zich met long-covid meldt bij het UWV, is volgens de keuringsartsen minder dan 35 procent arbeidsongeschikt en heeft daarom geen recht op een WIA-uitkering. Het UWV verwacht dat er nog honderden mensen met een corona-diagnose bij kunnen komen.

Bijna een derde van de personen die een corona-diagnose kreeg bij het UWV werkte in de zorg. In de zorgsector worden bijna twee keer zoveel mensen afgekeurd door long-covid als in andere sectoren. Dat is wellicht te verklaren doordat veel mensen die nu twee jaar ziek zijn corona opliepen in de eerste golf, toen veel zorgmedewerkers besmet raakten.

Onlangs bleek wel dat wetenschappelijke onderzoeken naar long-covid stil dreigen te komen liggen of vertraging oplopen door financieringsproblemen. Dat is volgens het UWV een probleem omdat nog steeds veel onduidelijk is over de behandeling van langdurige coronaklachten. Angstklachten of depressies bij long-covidpatiënten kunnen beter behandeld worden. Maar een succesvolle behandeling voor bijvoorbeeld de pijn en vermoeidheidsklachten is er nog niet.