Heb je als (oud) gymsporter in je topsportcarrière te maken of te maken gehad met grensoverschrijdend gedrag? Dan kun je mogelijk gebruikmaken van de tegemoetkomingsregeling van de KNGU. De regeling is gericht op erkenning voor het leed dat je hebt ondergaan ten gevolge van grensoverschrijdend gedrag en biedt in dat geval een eenmalige financiële tegemoetkoming van € 5.000. 

Op 28 april 2021 is het onderzoeksrapport ‘Ongelijke leggers’ gepubliceerd over grensoverschrijdend gedrag in de gymsport. Aanleiding hiervoor zijn de gesprekken en discussies rondom de Netflix-documentaire Athlete A en de berichten rondom topturn(st)ers en misbruik wereldwijd.

In lijn met een van de aanbevelingen uit dit onderzoek heeft de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU) het Centraal Bureau Klachtenmanagement in de Zorg (CBKZ) als onafhankelijke en ervaren organisatie de opdracht gegeven een tegemoetkomingsregeling voor (oud-)sporters te ontwerpen en uit te voeren. Daarbij staan erkenning van het aangedane leed en in het verlengde daarvan een financiële tegemoetkoming centraal. Bij de totstandkoming van deze regeling zijn diverse partijen geraadpleegd waaronder vertegenwoordigers van NOC*NSF en enkele vertegenwoordigers van (oud-)gymsporters.

Onafhankelijke commissie
Een door CBKZ voorgedragen onafhankelijke en onpartijdige commissie heeft van de KNGU de taak gekregen om de aanvragen voor tegemoetkoming te behandelen. Het secretariaat van deze commissie is gevestigd op het kantoor van CBKZ te Gorinchem.

Regeling en looptijd
De regeling is bedoeld voor (oud) gymsporters die te maken hebben gehad met grensoverschrijdend gedrag tijdens hun topsportcarrière. Grensoverschrijdend gedrag kan zowel fysiek, emotioneel als seksueel van aard zijn. Om in aanmerking te komen voor erkenning en in het verlengde daarvan een financiële tegemoetkoming moet je een aanvraag indienen. De periode om je aanvraag in te dienen loopt vanaf 1 maart 2022 tot en met 30 september 2022. Op de website ‘Tegemoetkomingsregeling Gymsport’ staat informatie over de aanvraag, de toekenningscriteria en het toekenningsproces.

(Bron: KNGU)