Bij de Inspectie Veiligheid en Justitie is een klacht ingediend over de manier waarop de politie in Groningen en het Openbaar Ministerie (OM) zijn omgegaan met een aangifte van verkrachting. Het slachtoffer voelt zich niet serieus genomen. Het OM heeft inmiddels besloten de verdachten in de zaak niet te vervolgen (sepot).

De klacht is ingediend door slachtofferadvocaat Liesbeth Poortman-De Boer uit Groningen. De inspectie is een onderdeel van het ministerie van Justitie en Veiligheid en is onder meer belast met het toezicht op de politie en op de kwaliteit van opsporing waar het OM verantwoordelijk voor is.

Een 42-jarige vrouw uit Ten Boer zegt dat ze in haar woning is gedrogeerd en verkracht door drie mannen. Dat zou in juni vorig jaar zijn gebeurd. Een van de mannen kende ze, de andere twee niet. Toen ze aangifte wilde doen, bleek dat niet mogelijk. Volgens de politie moest de vrouw eerst tien dagen bedenktijd in acht nemen.

Allesbehalve soepel
De vrouw is in de ochtend nadat ze zou zijn verkracht onderzocht in het ziekenhuis waarbij een zogenaamde zedenkit is afgenomen. Ook werd letsel vastgesteld die haar relaas kunnen ondersteunen.

Na tien dagen verliep de aangifte allesbehalve soepel, stelt Poortman-De Boer. De aangifte werd pas weken later opgenomen na tussenkomst van de advocaat en nadat die had gedreigd met een kort geding. Bij de aangifte gaf het slachtoffer aan om welke mannen het ging.

Vrijwillige basis
Pas vijf maanden later, in november, werden de drie mannen aangehouden, verhoord en een dag later naar huis gestuurd. Een verdachte verklaarde dat hij en zijn twee vrienden die nacht seks met de vrouw hebben gehad en dat dat op vrijwillige basis was. De andere twee verdachten hebben zich beroepen op het zwijgrecht.

In januari dit jaar ontving de vrouw een uitnodiging van het OM voor een slachtoffergesprek met een officier van justitie. Ook kreeg ze informatie hoe ze een schadeclaim kon indienen. Maar in het gesprek zelf kreeg ze volgens Poortman-De Boer te horen dat de drie verdachten niet vervolgd worden en dat de zaak was geseponeerd wegens onvoldoende bewijs.

Alle hens aan dek
Liesbeth Poortman-de Boer: “De hele aanpak is zo slachtofferonvriendelijk. Het druist in tegen alles van hoe een zedenzaak moet worden aangepakt. Bij de vrouw is letsel vastgesteld, zo was overstuur, in shock. Als zij zich in die omstandigheden meldt bij de politie dan is het alle hens aan dek. Maar deze vrouw werd naar huis gestuurd om na te denken.’’

De klacht bij de inspectie ziet op een aantal punten, zoals de bedenktijd van tien dagen (formeel is die er niet), het wat Poortman-De Boer noemt het ontmoedigingsbeleid (‘doe maar geen aangifte’) en het feit dat de zaak niet voortvarend is opgepakt (verdachten pas na 5 maanden gehoord).

Verkeerde voorstelling van zaken
Verder stelt Poortman-De Boer dat het OM richting het slachtoffer een verkeerde voorstelling van zaken heeft gegeven door te suggereren dat er een strafzaak zou komen, terwijl de zaak was geseponeerd. Ook zou het OM hebben doen voorkomen dat er onderzoeksmateriaal (zedenkit, kleding) naar het NFI was gestuurd, terwijl dit niet is gebeurd.

Poortman-De Boer zocht eerder in deze zaak de publiciteit waarin zij haar ongenoegen uitte over de gang van zaken. De raadsvrouw: “Ook dat werd mijn cliënt voor de voeten geworpen. Dat vind ik ongepast.’’

Onvoldoende bewijs
Het OM ziet het anders. Er is geseponeerd omdat er onvoldoende wettig en overtuigend bewijs – en steunbewijs – is voor een veroordeling, laat het OM weten. De betrokken officier van justitie Roelof de Graaf zegt dat de aangifte adequaat is opgenomen. “De stelligheid waarmee de advocate de zaak heeft gepresenteerd doet geen recht aan het opsporingsonderzoek van de politie.“

Een ander beeld
Volgens het OM behoeven de uitlatingen van de advocaat “zacht gezegd enige nuancering’’. De evaluatie, tijdlijn en ook het proces-verbaal leveren een ander beeld op, aldus het OM in een reactie op de verwijten zoals die in de klacht aan de inspectie staan verwoord.

Nu de zaak niet voor de rechter komt, kan het slachtoffer een procedure beginnen om strafvervolging via het gerechtshof af te dwingen. Het OM wijst daar in haar reactie ook op. Poortman-De Boer zegt dat zo’n procedure er niet komt. “Mijn cliënte is murw.’’

Hoe lang het duurt voordat de inspectie de klacht in behandeling neemt en vervolgens afhandelt, is niet bekend.

(Bron: Dagblad van het Noorden)