Familierechtadvocaat Ine Avontuur heeft een zwartboek samengesteld aan de hand van uitspraken in het strafrecht over (bijna) dodelijk huiselijk geweld. Het doel is om een bijdrage te leveren aan de bewustwording over de omvang en ernst van dit probleem.

Lees het zwartboek Huiselijk Geweld 2023.

In het zwartboek zoomt Avontuur (Avontuur & Czarnota Familierecht) in op alle 51 rechterlijke uitspraken uit 2023 in zaken waarbij sprake was van dodelijk huiselijk geweld. De advocaat, die in haar praktijk regelmatig huiselijk geweld-zaken doet, zet daarbij kort de feiten van de zaak uiteen en vat de uitspraak van de rechter samen.

Avontuur is van mening dat de omvang en ernst van huiselijk geweld onderschat wordt. “Er is veel aandacht voor de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit, en in verhouding maar weinig aandacht voor ander ernstig geweld, te weten: huiselijk geweld, dat veel meer mensen raakt.

Het afgelopen jaar is er meer belangstelling gekomen voor femicide (gendergerelateerde vrouwenmoord). Dat was onder meer te danken aan het feit dat nabestaanden van femicide steeds meer van zich laten horen en een Aanpakplan femicide presenteerden. Avontuur: “Het heeft ertoe geleid dat heel voorzichtig het besef begint door te dringen dat femicide dwars door alle rangen en standen in onze maatschappij heen loopt.”

Er valt nog een wereld te winnen bij de effectieve bestrijding van huiselijk geweld, concludeert Ine Avontuur. “Daarbij moet bedacht worden dat huiselijk geweld en femicide op de eerste plaats maatschappelijke problemen zijn. De omvang van het probleem hangt samen met opvattingen in de maatschappij over de rol van mannen en vrouwen. En juist daar valt dan ook de meeste winst te halen.”