Het petrochemische bedrijf Sabic, gevestigd op bedrijventerrein Chemelot in Geleen, is schuldig bevonden aan nalatigheid in zijn veiligheidsbeleid en heeft een boete van 10 miljoen euro gekregen. Als gevolg van het gebrekkige beleid viel er in 2016 een dode doordat werknemers een olierestproduct over zich heen kregen dat vlam vatte. De boete is een van de hoogste die ooit in Nederland is opgelegd in een dergelijke strafzaak.

Lees de uitspraak van de rechtbank Den Bosch hier.

De vervolging van Sabic is onderdeel van een grotere zaak tegen meerdere chemische bedrijven op het Geleense Chemelot-terrein. Tussen 2015 en 2019 vond daar een reeks ongelukken plaats bij verschillende bedrijven. Zo lekte bij Anqore giftig blauwzuurgas weg, waarna niemand op de alarmknop drukte. Zeven medewerkers moesten ter controle naar het ziekenhuis. Bij OCI ontplofte een hete oven nadat er een isolatiedeken overheen was gelegd.

Bij Sabic vonden vier veiligheidsincidenten plaats. Bij het ernstigste, in 2016, kregen twee medewerkers tijdens schoonmaakwerkzaamheden het olierestproduct nafta, of kraakvloeistof, over zich heen. Dat vatte vlam, waarna een van de medewerkers overleed.

Volgens de rechtbank in Den Bosch waren de bedrijven nalatig in het naleven van veiligheidsvoorschriften en het melden van incidenten. Kwalijk, omdat ze werken met zeer giftige en brandbare stoffen, waardoor een klein foutje al ingrijpende gevolgen kan hebben. OCI Nitrogen en AnQore kregen ieder een boete van 360 duizend euro. Dat de boete van Sabic zo hoog uitvalt, komt omdat de rechtbank rekening heeft gehouden met de jaaromzet van het Saoedische bedrijf: wereldwijd zo’n 30 miljard euro.

In 2018 concludeerde de Onderzoeksraad voor Veiligheid al dat het veiligheidsbeleid op Chemelot niet op orde was. Zo werden inspecties en onderhoud niet altijd goed uitgevoerd. Niettemin achtte het OM het nodig om de bedrijven ook strafrechtelijk te vervolgen. Volgens justitie waren de incidenten de symptomen van een structurele laksheid.

Sabic kondigde meteen na de uitspraak aan in beroep te gaan.