Drie slachtoffers van misbruik bij het Leger des Heils hebben vorig jaar een schadevergoeding ontvangen, blijkt uit onderzoek van Trouw. Zij zijn niet de enigen, aldus de christelijke organisatie.

Het Leger des Heils heeft een schikking getroffen met minstens drie slachtoffers van seksueel kindermisbruik binnen de kerken van de maatschappelijke organisatie. In twee van de drie gevallen ging het om misdaden begaan door Leger-officieren.

Meerdere vertegenwoordigers van de organisatie wisten hiervan af, maar grepen niet in. Het Leger des Heils erkent dat er naast deze drie misbruikslachtoffers ‘vanuit het verleden nog enkele gevallen bekend zijn’ aan wie een schadevergoeding werd betaald. Om hoeveel slachtoffers dat precies gaat, wil de organisatie niet zeggen.

Het misbruik van de drie slachtoffers blijkt uit een aanvraag bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven door het Leger des Heils, die in handen is van Trouw. Het fonds, waarbij zowel particulieren als overheden terechtkunnen voor bemiddeling na geweld of misbruik, bekeek de verhalen van drie personen en stelde een schadevergoeding vast.

Het zwijgen doorbreken
Het Leger des Heils betreurt het misbruik, dat in de jaren zeventig plaatsvond. “Er is indertijd niet goed geluisterd en niet gezocht naar passende oplossingen, zoals het stoppen van het misbruik en het aanbieden van juiste begeleiding of behandeling aan slachtoffers.” Ook waren medewerkers volgens het Leger toen niet goed toegerust om met misbruikzaken om te gaan.

Samen kregen de slachtoffers krap 30.000 euro. Een van hen, Richard Bos, vindt dat het Leger des Heils zich er zo wel erg makkelijk van afmaakt. Hij kreeg een veel lagere schadevergoeding dan de andere slachtoffers, namelijk 2500 euro. “Ze komen er in mijn geval met een niemendalletje vanaf”, zegt hij. De andere slachtoffers willen niet reageren.

Bos voelt zich vernederd omdat juist hij durf toonde om na alle alarmerende berichten over misbruik in de katholieke kerk en bij de Jehovah’s Getuigen, het Leger des Heils te wijzen op zijn eigen verleden. “Ik wilde het zwijgen doorbreken”, zegt hij. Daarom stapte hij vorig jaar met zijn zus, óók slachtoffer, naar de leiding van het Leger des Heils.

Overgeplaatst naar een andere kerk
In een reactie laat het Leger weten dat ‘naar ons idee deze situatie op een zorgvuldige en professionele wijze is afgehandeld’. De organisatie heeft het Schadefonds ingeschakeld ‘om openheid van zaken te geven en om een onafhankelijke instantie naar deze aanvragen te laten kijken’. Dat is protocol, schrijven zij in een reactie op vragen van Trouw.

Het actief naar buiten brengen of aangifte doen van deze zaken, heeft de organisatie niet overwogen. ‘Het gaat erom dat recht te doen aan de mensen die slachtoffer zijn in deze situatie. Daarom hebben wij het in handen gelegd van een onafhankelijke en deskundige partij.’

Uit de brieven aan het Schadefonds blijkt dat de twee officieren die het misbruik pleegden, beiden zijn overgeplaatst naar een andere kerk. Het is onduidelijk of het ontdekte misbruik daarvoor de reden was. Een van hen is later om onduidelijke redenen ontslagen, de ander meldde zich ziek en nam daarna afscheid van de organisatie.

De organisatie laat weten dat zij inmiddels beschikt over ‘zeer uitgebreide protocollering om – naast arbeidsrechtelijke interventies – misbruik te voorkomen’. Zo is er een vertrouwenspersoon aangesteld en krijgen slachtoffers hulp.

 

Het Leger des Heils
Het Leger des Heils (in 2018 7000 werknemers en 14.000 vrijwilligers) is een internationale christelijke organisatie, actief in 126 landen. Het ­Leger heeft een kerkelijke en maatschappelijke tak, die vroeger veel meer met elkaar verweven waren dan nu. Het Leger is vooral bekend van de hulp aan dak- en thuislozen, tweedehandswinkels, jeugdzorg en arbeidsintegratie.

Er zijn nu nog vijftig kerken, korpsen genoemd, maar de ledenaantallen lopen volgens het laatste jaarverslag terug. Veel leden dragen uniformen; dat zijn heilsoldaten.

Misbruik binnen de korpsen is tot nu toe onbesproken gebleven.

(Bron: Trouw)