In 2022 kwamen in Nederland 142 mensen om het leven door moord of doodslag, 16 meer dan in 2021. Het aantal vrouwelijke slachtoffers nam toe met 10 (van 38 naar 48), terwijl het aantal mannelijke slachtoffers steeg met 6 (van 88 naar 94). De meeste slachtoffers vielen in Rotterdam. Bij 6 op de 10 vrouwen die in de afgelopen vijf jaar werden vermoord, was de vermoedelijke dader een (ex-)partner. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

In 2003 lag het aantal slachtoffers met 247 nog een stuk hoger. Daarna daalde het aantal geleidelijk tot 2016, vooral bij mannen. Na een piek in 2017, stabiliseerde het aantal slachtoffers van moord of doodslag in de periode 2018 tot en met 2021 tot gemiddeld 123 per jaar. In 2022 steeg het aantal slachtoffers tot 142.

Meer jonge mannen en vrouwelijke 60-plussers vermoord
Vooral het aantal mannelijke slachtoffers tussen de 20 en 40 jaar nam toe: van 30 in 2021 naar 40 in 2022. Mannen van 40 jaar en ouder waren minder vaak slachtoffer. Onder vrouwelijke slachtoffers waren het vooral 60-plussers die vaker om het leven werden gebracht: 7 in 2021 en 13 in 2022.

Vrouwen vaak omgebracht door (ex-)partner
In de periode 2018 tot en met 2022 had de politie bij 99 procent van alle vrouwelijke slachtoffers, een (vermoedelijke) dader in beeld. 6 op de 10 vrouwen werden in die periode door hun partner of ex-partner omgebracht. Bij vrouwen tussen de 20 en 60 jaar was dit driekwart. 1 op de 5 vrouwen werd door een familielid om het leven gebracht. Vrouwelijke slachtoffers werden vaak in hun eigen woning met een steekwapen of door wurging omgebracht.

Bij 85 procent van de mannen die in diezelfde periode zijn vermoord, was een dader in beeld. Deze (vermoedelijke) dader was in 3 op de 10 gevallen een kennis van het slachtoffer. Bij ruim 1 op de 7 ging het om een afrekening in het criminele circuit. Driekwart van de mannelijke slachtoffers werd omgebracht met een vuur- of steekwapen.