Het OM begint een vooronderzoek tegen chemiebedrijf Chemours. Bijna drieduizend aangiften zijn er sinds maandag ingediend. Als het aan advocate Bénédicte Ficq ligt, worden het bedrijf en de leidinggevenden ervan vervolgd voor het willens en wetens in gevaar brengen van de volksgezondheid.

De fabriek in Dordrecht stoot PFAS uit. Eén van de problemen van deze chemische stoffen, die worden gebruikt voor tal van toepassingen, zoals regenkleding en anti-aanbaklagen, is dat ze niet afbreekbaar zijn en zich ophopen in mensen, dieren en het milieu. De vrees is dat mensen die te veel PFAS binnenkrijgen een grotere kans lopen op gezondheidsrisico’s, zoals een minder goed functionerend afweersysteem. Ook zijn er aanwijzingen dat PFAS het risico op het krijgen van bepaalde soorten kanker vergroten.

De aangifte is gebaseerd op het wetsartikel waarin staat dat wie weet of een vermoeden heeft dat het lozen van stoffen in de bodem, de lucht of het oppervlaktewater gevaar oplevert voor de openbare gezondheid schuldig is. Mocht het OM er daadwerkelijk een zaak van maken, dan zal het vermoedelijk nog enkele jaren duren voordat de verantwoordelijken voor de rechter moeten komen.

Vooronderzoek
Het Openbaar Ministerie zegt in een reactie het aantal aangiften indrukwekkend te vinden. “Er rust een grote verantwoordelijkheid op ons of we overgaan op een strafrechtelijk onderzoek. Het vooronderzoek moet uitwijzen of we vinden dat er misdrijven zijn gepleegd. Dat gaat enkele weken duren. Het gaat dan om de vraag of opzettelijk en tegen het recht in de gezondheid van mensen in gevaar is gebracht. Daar staat maximaal twaalf jaar celstraf op.”

Ficq heeft er vertrouwen in dat het Openbaar Ministerie serieus met de aangiften aan de slag gaat. Ze zegt getuigen, deskundigen en ervaringsdeskundigen aan justitie te kunnen aandragen. “Van het OM verwacht ik een gedegen feitenonderzoek.”

Chemours heeft tot op heden elke schuld ontkend. Volgens het chemiebedrijf heeft het zich altijd aan de op dat moment geldende vergunningen gehouden en heeft het noodzakelijke informatie met de overheid gedeeld.