Werkgeversaansprakelijkheid bij alledaagse risico’s

Werkgevers moeten ervoor zorgen dat hun werknemers werkzaamheden kunnen verrichten onder veilige omstandigheden. Zo moet de werkomgeving veilig worden ingericht en moet de werkgever maatregelen treffen of aanwijzingen geven om te voorkomen dat werknemers schade lijden tijdens het werk. Geldt het treffen van maatregelen ook voor alledaagse risico’s, zoals het op- en aflopen van een…