Rijhulpjes maken auto’s vaak gevaarlijker, aldus Onderzoeksraad voor Veiligheid

Rijhulpjes voor automobilisten maken auto’s vaak niet veiliger, maar juist gevaarlijker. Dat concludeert de Onderzoeksraad voor Veiligheid na een half jaar durend onderzoek: ,,Bestuurders weten niet goed wat de systemen kunnen, fabrikanten houden daar niet genoeg rekening mee en daardoor kunnen risico’s in het verkeer ontstaan.‘’ Een waarschuwingspiepje of stuuringreep als een automobilist per ongeluk…

SWOV voorzichtig in beoordeling veiligheidseffecten rijhulpsystemen

Onderzoeksinstituut SWOV deed literatuuronderzoek naar de veiligheidseffecten van rijhulpsystemen in auto’s. Opvallend is de voorzichtigheid van de conclusie: “per saldo mag van auto’s uitgerust met ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) een gunstig effect op de verkeersveiligheid worden verwacht.”  Hoe groot die veiligheidswinst uiteindelijk zal zijn, is sterk afhankelijk van hoe automobilisten hun gedrag aanpassen aan…