AI & Personenschadeclaims: Investeren in datarationalisatie

In een wereld die steeds digitaler wordt, is het voor verzekeraars van essentieel belang om bij te blijven met technologische vooruitgang. Een van de meest veelbelovende technologieën die de verzekeringsindustrie kan revolutioneren, is kunstmatige intelligentie (AI). Het potentieel van AI voor het stroomlijnen van processen, het verbeteren van klantenservice en het beperken van verliezen is…