‘Meer dan de helft van de automobilisten heeft onvoldoende kennis van voorrangsregels’

Voor veel automobilisten zijn voorrangssituaties vaak onduidelijk. Dat blijkt uit de ANWB Verkeersquiz die door 155.000 Nederlanders is gemaakt. Want maar liefst 61 procent van de deelnemers, dat staat gelijk aan zeven miljoen Nederlandse automobilisten, is gezakt voor dit ‘examen’. “Deze uitkomst benadrukt het belang van het bijhouden van verkeerskennis. Daarnaast is het ook nodig…

‘Er moet meer geld naar handhaving en ongevallenregistratie’

Het gaat niet goed met de verkeersveiligheid in Nederland. In 2022 vielen er 737 verkeersdoden, het hoogste aantal sinds 2008. De Verkeersveiligheidscoalitie, waaronder organisaties als de ANWB, het Verbond van Verzekeraars en Veilig Verkeer Nederland, doet daarom een oproep aan de politiek: zet meer in op verkeershandhaving. En doe onderzoek naar rijden onder invloed van alcohol…

Amsterdam wil snelheidslimiet van 20 km/uur voor e-bikes, maar ANWB vindt dat een slecht plan

Amsterdam wil een snelheidslimiet van elektrische fietsen van 20 kilometer per uur. Wie sneller wil fietsen, moet maar op de rijbaan gaan rijden. De maximumsnelheid voor e-bikes op fietspaden kan gemeente Amsterdam niet zelf bepalen, dit is landelijke wet- en regelgeving. De gemeente klopt daarom in Den Haag aan met deze wens. Een derde van…

ANWB waarschuwt voor slechte autobanden: een derde van de geteste banden is onveilig

Wie denkt dat slechte autobanden in 2023 niet meer bestaan, heeft het mis. De ANWB testte vijftig soorten zomerbanden en daaruit blijkt dat er grote verschillen zijn tussen goede en slechte banden. Een derde van de onderzochte banden is ‘slecht en onveilig’, zeven banden kregen zelfs het oordeel ‘heel slecht en onveilig’. De verschillen tussen…

Smartengeldboek 2023 verschenen

De nieuwste uitgave van het ANWB Smartengeldboek is verschenen. Het Smartengeldboek, ooit gestart als themabijlage van Verkeersrecht, is door de jaren heen uitgegroeid tot hét naslagwerk voor de bepaling van de hoogte van smartengeld, d.w.z. de immateriële schade. Het Smartengeldboek 2023 bevat een inleidend artikel over ‘eigen schuld’ in personenschadezaken van bijzonder hoogleraar Personenschade prof.…

Wat moet er gebeuren om de verkeersveiligheid in Nederland te verbeteren?

De voorlopige ongevalscijfers van 2022 laten een somber beeld zien. Uit de cijfers van STAR blijkt dat er afgelopen jaar 578 verkeersongevallen met een dodelijke afloop plaatsvonden. Ook het aantal ongevallen met één of meer gewonden als gevolg is hoger dan in 2019. Als reactie op dit nieuws buitelen organisaties over elkaar heen met voorstellen om het tij te…

Hoge boetes voor automobilisten die ruiten niet goed ijsvrij maken: ‘Levert gevaarlijke situaties op’

Als Koning Winter in ons land is, hebben we ook weer te maken met bijbehorende ongemakken. Zoals bevroren autoruiten. De politie heeft gewaarschuwd voor de forse boetes die je als automobilist krijgt wanneer je je autoruiten niet goed ijsvrij maakt voor je de weg op gaat. Twee bestuurders gingen maandagochtend desondanks de fout in. Zij…

Nieuwe bundel over aansprakelijkheid wegbeheerder

Gaten in het weg door de strenge winter, gevaarlijke situaties door pollers, biggenruggen en ontbrekende markeringen kunnen allemaal leiden tot (letsel)schade aan verkeersdeelnemers en hun voertuigen. Wie betaalt dan de schade? De nieuwe druk van het boek Aansprakelijkheid van de wegbeheerder, uitgegeven door de ANWB, geeft met een aantal redactionele artikelen en 256 uitspraken een…

ANWB geeft startsein fietsverlichtingsactie: ‘Zet je licht aan!’

Tweederde van de Nederlandse jongeren kiest steeds vaker voor fietsen met licht. Maar dat betekent ook dat een derde van de jongeren onder de achttien jaar regelmatig zonder verlichting fietst. Met de actie ‘Zet je licht aan!’ wil de ANWB jongeren helpen herinneren dat fietsen mét fietsverlichting bijdraagt aan een veiligere deelname aan het verkeer.…

Veel automobilisten voeren ook dagrijverlichting bij slecht zicht: ‘Ze weten niet dat hun achterlichten niet branden’

Op grond van Europese regelgeving is sinds 2011 dagrijverlichting verplicht op nieuwe auto’s. Zodra de auto wordt gestart, gaan aan de voorkant van de auto twee ledlampjes aan. Ze branden automatisch en ze zijn niet uitschakelbaar. Uit onderzoek blijkt dat dit de verkeersveiligheid verhoogt, omdat auto’s beter zichtbaar zijn. Maar een probleem is wel dat…

’Verontrustende’ stijging aantal ernstige verkeersongevallen van bijna 25 procent

Het aantal verkeersslachtoffers blijft stijgen. Daarover schrijft de Telegraaf. De eerste negen maanden van 2022 nam het aantal ongevallen waarbij doden of gewonden te betreuren waren met 3194 toe tot 16.224 in vergelijking met de eerste drie kwartalen van een jaar eerder. Dat is bijna een toename van bijna 25 procent. Dat blijkt uit ongevalsdata…

Verbond van Verzekeraars introduceert Smartengeldcalculator voor licht-letselzaken

Het Verbond van Verzekeraars heeft een Smartengeldcalculator ontworpen. Daarmee kan op een eenvoudige manier worden berekend op hoeveel smartengeld een slachtoffer recht heeft. “De calculator moet zorgen voor meer duidelijkheid en minder discussie, zodat klanten met licht letsel krijgen waar ze recht op hebben en sneller geholpen worden. Dit sluit aan op de behoeften van…

Veel ondernemers vergaderen terwijl ze aan het verkeer deelnemen: ‘Een serieus probleem voor de verkeersveiligheid’

Uit onderzoek van Interpolis blijkt dat één op de acht eigenaren van bedrijven en leidinggevenden deelneemt aan videovergaderingen, terwijl hij of zij een auto bestuurt. Met andere vervoersmiddelen erbij is dat zelfs twee op de vijf. Het bedrijf verzekert 750.000 automobilisten, waarvan 100.000 zakelijke rijders. De verzekeraar roept werkgevers op om zakelijk videobellen achter het…

Auto-navigatie gaat waarschuwen voor gevaarlijke situaties op de weg, zoals spookrijders

Als eerste Europese land is het straks in Nederland mogelijk dat je auto of navigatiesysteem je waarschuwt bij een naderend voertuig met zwaailicht en sirene. Het ministerie van IenW werkt de komende drie jaar samen met zes partijen om gemotoriseerd verkeer meer en betere veiligheidswaarschuwingen te laten geven. Op 4 juli is de kick-off van…

Meest voorkomende oorzaken en gevolgen van fietsongelukken

Steeds meer fietsers lopen bij een ongeval letsel op. VeiligheidNL heeft onderzoek gedaan naar de oorzaken van fietsongevallen. Hierin wordt onderscheid gemaakt in enkelvoudige en meervoudige ongelukken. Enkelvoudig houdt in dat er niemand anders bij is betrokken. Zo’n ongeval gebeurt vaak door eigen toedoen. Bij meervoudige ongelukken zijn er andere personen – zoals een automobilist…