Manifest van organisaties in de letselschadebranche: ‘bescherm letselschadeslachtoffers tegen malafide praktijken’

Letselschadeslachtoffers moeten beschermd worden tegen malafide praktijken en belangenbehartigers met onvoldoende kennis van zaken. Alleen gereguleerde organisaties zouden slachtoffers moeten kunnen begeleiden. Dat stellen twaalf organisaties die allen werkzaam zijn in de letselschade-sector in een gezamenlijk manifest. De ondertekenaars vinden het zorgelijk dat het aantal ongereguleerde partijen in de sector de laatste jaren toeneemt. Dat…

ANWB Alarmcentrale coördinerend alarmcentrale bij rampen en calamiteiten

De ANWB Alarmcentrale coördineert vanaf 1 april een jaar lang de hulpverlening bij rampen en calamiteiten in het buitenland waar acht of meer Nederlandse reizigers bij betrokken zijn. Dat doet zij namens de gezamenlijke alarmcentrales van Nederland. Ieder jaar krijgt één van de vier grootste Nederlandse alarmcentrales deze coördinerende rol. De ANWB Alarmcentrale inventariseert bij…

Grote steden willen zelf meer kunnen doen om verkeersveiligheid te verbeteren

De vier grote steden van ons land willen meer kunnen doen tegen verkeersovertredingen en het hoge aantal verkeersslachtoffers. Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag vragen daarom samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Bovag, ANWB, Fietsersbond en Veilig Verkeer Nederland aan het kabinet en de Tweede Kamer om ruimere lokale bevoegdheden voor de handhaving…

ANWB Alarmcentrale helpt 1.000 Nederlandse wintersporters met letsel

De ANWB Alarmcentrale ontving tussen december 2023 en maart 2024 ruim 11.000 hulpvragen van Nederlandse wintersporters. Dat is een stijging van 10 procent ten opzichte van vorig seizoen. Het merendeel van de meldingen ging over autopech onderweg, ruim 1.100 wintersporters meldden zich bij de alarmcentrale met letsel. Nederlanders zijn dit wintersportseizoen weer massaal vertrokken naar…

Automobilisten raken verblind door felle lampen van tegenliggers

Verblindende voertuigverlichting is een doorn in het oog van Nederlandse verkeersdeelnemers. Dat blijkt uit ANWB-onderzoek onder ruim 13.000 weggebruikers. Maar liefst 78 procent geeft aan regelmatig of altijd verblind te worden door felle lampen van andere verkeersdeelnemers. De ANWB maakt zich hierover ernstig zorgen. Samen met haar zusterclubs vraagt de ANWB, de Europese Commissie om…

Recordaantal voertuigen van hoofdwegen weggesleept in 2023

De gezamenlijke bergingsbedrijven die opereren op hoofdwegen (“IM-bergers”) rukten in 2023 een recordaantal van bijna 210.000 keer uit. Dat is 32.500 keer meer (18%) dan in 2022. Dat blijkt uit cijfers van de Stichting Incident Management Nederland (SIMN). Deze groeiomvang is nog nooit vertoond, laat de SIMN weten. “De bergers kregen gemiddeld 90 extra opdrachten…

Onderzoek: automobilisten irriteren zich aan verkeersgedrag van anderen, maar gedragen zich zelf ook vaak irritant

De ANWB heeft onderzoek gedaan naar de grootste verkeersirritaties onder automobilisten. De ruim 1.500 respondenten geven niet alleen aan waar hun ergernissen liggen, ook waaraan zij zich zelf in het verkeer regelmatig schuldig maken. Op de snelweg is het onnodig op de linker- of middelste baan blijven hangen de grootste irritatie (51%). Op een gedeelde…

Smartengeldboek 2024: ‘Nog steeds richtsnoer voor de letselschadepraktijk’

In het ANWB Smartengeldboek zijn rechterlijke uitspraken over smartengeld bewerkt en verzameld. In de versie van 2024 staan weer ruim 100 nieuwe uitspraken die zijn toegevoegd aan de online Smartengelddatabase. In de gepubliceerde uitspraken is een tendens merkbaar om bij de zeer zware gevallen het smartengeld iets te verhogen ten opzichte van het verleden. Illustratief…

Voormalig medewerker ANWB Wegenwacht klaagt werkgever aan wegens asbestose

Een voormalig medewerker van de ANWB daagt de bond voor de rechter vanwege de asbestose die bij hem is vastgesteld. Hij wil zijn oud-werkgever aansprakelijk stellen voor de ongeneeslijke longziekte, veroorzaakt door blootstelling aan asbest. Sinds hij in 2021 de diagnose kreeg, vraagt hij om een schadevergoeding en de erkenning dat zijn werk bij de…

Extra maatregelen op komst om snelheidsduivels en appende bestuurders te betrappen

Het Openbaar Ministerie gaat zo’n 150 extra flitspalen inzetten in de jacht op snelheidsovertreders en appende automobilisten. Dat zegt landelijk verkeersofficier Achilles Damen in een gesprek met De Telegraaf. De ANWB juicht het initiatief toe. Het aantal zogenoemde flexflitsers wordt binnen twee jaar uitgebreid van 28 nu naar 125 exemplaren en worden er vijftig focusflitsers…

‘Meer dan de helft van de automobilisten heeft onvoldoende kennis van voorrangsregels’

Voor veel automobilisten zijn voorrangssituaties vaak onduidelijk. Dat blijkt uit de ANWB Verkeersquiz die door 155.000 Nederlanders is gemaakt. Want maar liefst 61 procent van de deelnemers, dat staat gelijk aan zeven miljoen Nederlandse automobilisten, is gezakt voor dit ‘examen’. “Deze uitkomst benadrukt het belang van het bijhouden van verkeerskennis. Daarnaast is het ook nodig…

‘Er moet meer geld naar handhaving en ongevallenregistratie’

Het gaat niet goed met de verkeersveiligheid in Nederland. In 2022 vielen er 737 verkeersdoden, het hoogste aantal sinds 2008. De Verkeersveiligheidscoalitie, waaronder organisaties als de ANWB, het Verbond van Verzekeraars en Veilig Verkeer Nederland, doet daarom een oproep aan de politiek: zet meer in op verkeershandhaving. En doe onderzoek naar rijden onder invloed van alcohol…

Amsterdam wil snelheidslimiet van 20 km/uur voor e-bikes, maar ANWB vindt dat een slecht plan

Amsterdam wil een snelheidslimiet van elektrische fietsen van 20 kilometer per uur. Wie sneller wil fietsen, moet maar op de rijbaan gaan rijden. De maximumsnelheid voor e-bikes op fietspaden kan gemeente Amsterdam niet zelf bepalen, dit is landelijke wet- en regelgeving. De gemeente klopt daarom in Den Haag aan met deze wens. Een derde van…

ANWB waarschuwt voor slechte autobanden: een derde van de geteste banden is onveilig

Wie denkt dat slechte autobanden in 2023 niet meer bestaan, heeft het mis. De ANWB testte vijftig soorten zomerbanden en daaruit blijkt dat er grote verschillen zijn tussen goede en slechte banden. Een derde van de onderzochte banden is ‘slecht en onveilig’, zeven banden kregen zelfs het oordeel ‘heel slecht en onveilig’. De verschillen tussen…

Smartengeldboek 2023 verschenen

De nieuwste uitgave van het ANWB Smartengeldboek is verschenen. Het Smartengeldboek, ooit gestart als themabijlage van Verkeersrecht, is door de jaren heen uitgegroeid tot hét naslagwerk voor de bepaling van de hoogte van smartengeld, d.w.z. de immateriële schade. Het Smartengeldboek 2023 bevat een inleidend artikel over ‘eigen schuld’ in personenschadezaken van bijzonder hoogleraar Personenschade prof.…

Wat moet er gebeuren om de verkeersveiligheid in Nederland te verbeteren?

De voorlopige ongevalscijfers van 2022 laten een somber beeld zien. Uit de cijfers van STAR blijkt dat er afgelopen jaar 578 verkeersongevallen met een dodelijke afloop plaatsvonden. Ook het aantal ongevallen met één of meer gewonden als gevolg is hoger dan in 2019. Als reactie op dit nieuws buitelen organisaties over elkaar heen met voorstellen om het tij te…

Hoge boetes voor automobilisten die ruiten niet goed ijsvrij maken: ‘Levert gevaarlijke situaties op’

Als Koning Winter in ons land is, hebben we ook weer te maken met bijbehorende ongemakken. Zoals bevroren autoruiten. De politie heeft gewaarschuwd voor de forse boetes die je als automobilist krijgt wanneer je je autoruiten niet goed ijsvrij maakt voor je de weg op gaat. Twee bestuurders gingen maandagochtend desondanks de fout in. Zij…