Arbeidsinspectie legt opnieuw dwangsommen op aan bagagebedrijven: ‘Aanpak fysieke belasting op Schiphol nog onvoldoende’

De Nederlandse Arbeidsinspectie legt opnieuw maatregelen op aan bagage-afhandelaren op Schiphol. 4 Bedrijven krijgen een voornemen voor een Last onder Dwangsom (vLoD). De fysieke belasting van de medewerkers bij de bagageafhandeling is nog te hoog. Dat blijkt uit inspecties van de Arbeidsinspectie in de afgelopen maanden. De nieuwe dwangsommen verschillen per bagage-afhandelaar; de hoogste dwangsom…

Arbeidsinspectie: Werkdruk en ongewenst gedrag op universiteiten leidt tot gezondheidsklachten en verzuim

Het is slecht gesteld met het arbeidsklimaat op onze universiteiten. Een groot deel van het onderwijzend en wetenschappelijk personeel van Nederlandse universiteiten heeft last van werkdruk en ongewenst gedrag. Dat kan leiden tot ernstige gezondheidsklachten, ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Het probleem is al langer bekend, maar de universiteiten slagen er nog niet in om dit structureel…

‘Platformmedewerkers Schiphol blootgesteld aan hoge concentraties ultrafijnstof’

Platformmedewerkers op Schiphol worden dagelijks blootgesteld aan gemiddeld meer dan 100.000 ultrafijne deeltjes per cm3, dat is ruim twee keer zoveel als wat volgens de Arbeidsinspectie vanuit gezondheidskundig oogpunt gewenst is. Dat blijkt uit een omvangrijk, nog niet gepubliceerd onderzoek dat in handen is van Zembla. Het onderzoek is uitgevoerd door onderzoeksinstituut IRAS van de…

De invloed van arboregelgeving op de letselschadepraktijk: ‘de RI&E biedt een schat aan informatie voor de schuldvraag bij arbeidsongevallen en beroepsziekten’

In de meeste langlopende letselschadezaken komen arbeidsrechtelijke vraagstukken voor. Zo kan de werknemer te maken krijgen met een loonstop, verzuimbeleid, einde dienstverband of een geschil met de bedrijfsarts over de mate van arbeidsongeschiktheid. Maar ook in andere zin speelt het arbeidsrecht en de Arboregelgeving een belangrijke rol. Zo zijn werkgevers op basis van het Arbeidsomstandighedenbesluit…

Aanzienlijke onderrapportage van arbeidsongevallen in Europa

Uit recent onderzoek van de Europese verzekeringsmaatschappij voor bedrijfsongevallen Eurogip blijkt een aanzienlijke en structurele onderrapportage van bedrijfsongevallen in Europa. Omdat veel ongevallen niet worden gerapporteerd, blijven de oorzaken van deze incidenten vaak onbekend en worden er geen passende preventieve maatregelen genomen om herhaling te voorkomen. Bovendien worden werknemers die slachtoffer worden van deze ongevallen…

FNV: ‘Teveel ongevallen in de bouw door onveilige omstandigheden’

Dodelijke ongevallen in de bouwsector zoals woensdag in Lochem vinden vaker plaats. Te vaak, vindt vakbond FNV. Op veel bouwplaatsen zijn onderaannemers actief die gebruikmaken van arbeidsmigranten. Dat leidt vaak tot miscommunicatie op de grond. Bovendien loopt er personeel rond dat niet goed is opgeleid, aldus de bond. Volgens bestuurder Hans Crombeen van FNV Bouw…

Arbeidsinspectie: medewerkers PostNL te zwaar belast

Medewerkers in distributiecentra van PostNL worden fysiek te zwaar belast. Dat blijkt uit verschillende controles bij depots op locaties in Den Bosch, Dordrecht, Nieuwegein en Venlo. Fysiek te zwaar werk vormt een sterk verhoogd risico voor de gezondheid van medewerkers. De Arbeidsinspectie eist nu dat de werkgever de arbeidsomstandigheden aanpast, zodat medewerkers niet meer te…

FNV: ‘Pakketverwerkers PostNL worden te zwaar belast’

Het werken met pakketten bij PostNL brengt flinke gezondheidsrisico’s met zich mee. Pakketverwerkers bij PostNL ervaren twee keer zoveel klachten als gemiddeld in de sector. Dat blijkt uit het FNV-rapport ‘Over hun rug’ met de resultaten van een enquete onder pakketverwerkers bij PostNL. FNV gaat melding doen bij de Arbeidsinspectie. In totaal vulden 215 pakketmedewerkers…

Installateur van zonnepanelen overleden na val van dak, Arbeidsinspectie ziet steeds meer incidenten

Een installateur van zonnepanelen is vorige week overleden nadat hij van een dak van een woning in Oosterwijk viel. De Arbeidsinspectie doet onderzoek naar het ongeval. Het is het zevende dodelijke slachtoffer in drie jaar tijd bij de installatie van de panelen. Maar ook vallen er met grote regelmaat gewonden. De Arbeidsinspectie ziet dat 80…

Steigers of tijgers?

Een paar jaar geleden toen mijn langbenige tiener nog een heel klein jochie was, stond hij met open mond naar de steigers tegen het huis van mijn moeder aan te kijken. De buitenzijde van het huis werd geschilderd en zowel aan de voorzijde- als aan de achterzijde waren voor de schilders steigers geplaatst. Door mr.…

Veel bedrijfsongevallen worden niet gemeld bij de Arbeidsinspectie

Elk jaar worden ongeveer 200.000 werknemers slachtoffer van een arbeidsongeval. Ongeveer 60 mensen overlijden hierdoor jaarlijks en aan de gevolgen van ongezond werk overlijden jaarlijks naar schatting 4.000 mensen. De Arbeidsinspectie is verantwoordelijk voor het opvolgen van meldingen van ongevallen en klachten op de werkvloer. Dat doet de inspectie transparant, zo blijkt uit onderzoek van…

Arbeidsinspectie legt werk stil in 28 distributiecentra vanwege onveilige werkomstandigheden

Er gebeuren nog altijd teveel arbeidsongevallen in de logistiek. De logistieke sector heeft de twijfelachtige eer de sector te zijn met het hoogste verzuimpercentage na ongevallen. Daarom voerde de Arbeidsinspectie op 27 september een landelijke controle uit in distributiecentra en bracht daarbij honderden overtredingen aan het licht. Bij controles op zo’n 180 distributiecentra verspreid over…

‘Militairen lopen onnodig grote risico’s op ongevallen’

Tientallen militairen belanden jaarlijks in het ziekenhuis door ongevallen op de werkvloer. Waarschuwingen over gevaren eindigen bij de top in een la en de manschappen houden zich niet aan de regels. Daarover schrijft NRC na eigen onderzoek. De veiligheid en gezondheid van de ruim 41.000 militairen die dagelijks werken met handvuurwapens, gevaarlijke stoffen, pantservoertuigen en…

’Veiligheid medewerkers in MKB gevaar door structurele schending arboregels’

De veiligheid en gezondheid van medewerkers in het midden- en kleinbedrijf is in gevaar, omdat arboregels er structureel worden geschonden. Dat schrijft de Nederlandse Vereniging voor Veiligheidskunde (NVVK) in een open brief, waarin het werkgevers oproept een veilige werkomgeving hoger op de agenda te zetten. De vereniging constateert een “verwatering van naleving en controle op…

Bagage-afhandelaren Schiphol verplicht tot aanpak fysieke belasting

De Nederlandse Arbeidsinspectie legt 6 bagage-afhandelaren op Schiphol definitief een last onder dwangsom (LOD) op. De Inspectie constateert dat de betrokken bedrijven nog onvoldoende maatregelen nemen -zoals de inzet van tilhulpen en het afwisselen van taken- om ervoor te zorgen dat de fysieke belasting bij het grondpersoneel wordt beperkt. Medewerkers tillen nog steeds te zwaar…

Inspectie: bezorgers boodschappen doen te risicovol werk

Supermarktbezorgers moeten veelvuldig tillen, vaak boven hun schouders, kunnen in aanraking komen met het koelmiddel droogijs en bij aflevering kunnen in het verkeer onveilige situaties ontstaan. Dat zijn de belangrijkste bevindingen van de Nederlandse Arbeidsinspectie na een controle bij vijf grote supermarktbezorgers. De Arbeidsinspectie heeft de bedrijven een waarschuwing gegeven. Later dit jaar gaat de…

Arbeidsinspectie dreigt bagagebedrijven Schiphol met dwangsommen: ’tilhulpen worden nog onvoldoende gebruikt’

De zes bagage-afhandelaren op luchthaven Schiphol hebben van de Arbeidsinspectie een voornemen tot oplegging van een Last Onder Dwangsom (LOD) ontvangen. De inspectie heeft onlangs bij een controle geconstateerd dat zij niet voldoen aan de eis die in maart aan hen is gesteld. De dwangsom verschilt per bagage-afhandelaar, de hoogste bedraagt € 65.000 per maand.…