Nieuwe aanpak arbeidsongevallen: geen boete als bedrijf de veiligheid verbetert

Naast het persoonlijke leed heeft een ongeval op de werkvloer vaak ook een boete van de Inspectie SZW tot gevolg. Dat laatste gaat veranderen, als het bedrijf aantoonbaar aan de slag gaat om de veiligheid te verbeteren. Dat geldt overigens alleen als het slachtoffer licht letsel heeft opgelopen. De Inspectie SZW gaat aan de slag…

Bouwsector zet stappen voor verbetering veiligheid

De Onderzoeksraad voor Veiligheid blijft de gezamenlijke aanpak van de bouwsector om de veiligheid te verbeteren de komende jaren nauwgezet volgen. De bouwsector spreekt expliciet de ambitie uit om de veiligheid van bouwprojecten te verbeteren, met als doel geen dodelijke ongevallen of ongevallen met ernstig letsel. Hiermee reageren de grootste opdrachtgevers en –nemers in de…